Data dodania

29.05.2021
Ubezpieczenia

Ubezpieczenie NNW

Oferta InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group dobrowolnego ubezpieczenia NNW

dla studentów Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 2021/2022 – okres ubezpieczenia od 01.10.2021 do 30.09.2022 r.

 

Zapoznanie się z ofertą oraz zawarcie umowy ubezpieczenia następuje w formie elektronicznej:

1) Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

2) Podaj numer ID Klienta: f5n7g (albo zeskanuj kod QR znajdujący się na plakacie)

3) Pobierz i  zapoznaj się z OWU, a następnie potwierdź ich otrzymanie.

4) Wybierz klawisz "kup ubezpieczenie".

Do wyboru są trzy warianty ubezpieczenia różniące się wysokością sumy ubezpieczenia i składką:

WARIANT I: podstawowa SU 40 000 PLN i roczna składka 40 PLN

albo

WARIANT II: podstawowa SU 50 000 PLN i roczna składka 48 PLN

albo

WARIANT III: podstawowa SU 60 000 PLN i roczna składka 57 PLN

5) Uzupełnij dane osobowe.

6) Dokonaj zapłaty jednorazowej, rocznej składki (40 PLN albo 48 PLN albo 57 PLN w zależności od wyboru wariantu) za pomocą serwisu transakcyjnego.

 

Ostateczny termin opłaty składki to 30.11.2021 r.

 

Osoba kontaktowa z  InterRisk:

Andrzej Knapczyk

Specjalista w Zespole Ubezpieczeń Korporacyjnych

 

Oddział Poznań

ul. Palacza 144, 60-278 Poznań,

tel. +48 (61) 278 56 00

andrzej.knapczyk@interrisk.pl  www.interrisk.pl

 

Informacja dot. sposobu zgłoszenia szkody i numerów polis

Zgłoszenia szkody na osobie z umowy ubezpieczenia NNW można dokonać w następujący sposób:

Numery polis:

  • Wariant I SU  40 000 PLN – Polisa seria EDU-A/P numer  107694
  • Wariant II SU 50 000 PLN – Polisa seria EDU-A/P numer  107696
  • Wariant II SU 60 000 PLN – Polisa seria EDU-A/P numer  107713

Zdjęcie

 

Załącznik
PL