Rady dyscyplin Politechniki Poznańskiej

 

  1. Rada Dyscypliny Architektura i Urbanistyka

przewodnicząca: dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP, ewa.pruszewicz-sipinska@put.poznan.pl

 

  1. Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne

przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg, wojciech.szelag@put.poznan.pl

 

  1. Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz, andrzej.jaszkiewicz@put.poznan.pl

 

  1. Rada Dyscypliny Inżynieria Lądow, Geodezja i Transport

przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jacek Pielecha, jacek.pielecha@put.poznan.pl

 

  1. Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa i Fizyka Techniczna

przewodniczący: dr hab. Mirosław Szybowicz, prof. PP, miroslaw.szybowicz@put.poznan.pl

 

  1. Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

przewodniczący: dr hab. inż. Olaf Ciszak, prof. PP, olaf.ciszak@put.poznan.pl

 

  1. Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyki

przewodniczący: prof. dr hab. inż. Zbigniew Nadolny, zbigniew.nadolny@put.poznan.pl

 

  1. Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

przewodnicząca: dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP, hanna.wlodarkiewicz-klimek@put.poznan.pl

 

  1. Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne

przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Ewa Kaczorek, ewa.kaczorek@put.poznan.pl