brAIn: Boost (your) Research with Artificial Intelligence

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane badaniami w zakresie i z wykorzystaniem Sztucznej inteligencji do udziału w warsztatach "brAIn: Boost (your) Research with Arti

23.08.2021
Oferta stypendialna rządu szwajcarskiego

Naukowcy, doktoranci oraz absolwenci studiów magisterskich posiadający polskie obywatelstwo mają możliwość ubiegania się o finansowanie w ramach progr

12.08.2021
logo MEiN

26 wniosków doktorantów Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej zostało zakwalifikowanych do V edycji programu "Doktorat wdrożeniowy” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

11.08.2021
Zapowiedź konkursu w programie POLONEZ BIS

Narodowe Centrum Nauki zapowiedziało uruchomienie pierwszego z trzech planowanych na lata 2021-2022 konkursów w ramach programu POLONEZ BIZ.

04.08.2021
Plakat

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nową stronę internetową dedykowaną zagranicznym naukowcom i doktorantom zainteresowanym podjęciem badań w Polsce lub współp

28.07.2021
Plakat

Massachusetts Institute of Technology zaprasza polskich naukowców do ubiegania się o grant wyjazdowy w ramach MIT-Poland Lockheed Martin Fund.

22.07.2021
Sondaż dotyczący funkcjonowania kobiet  i mężczyzn w nauce

Narodowe Centrum Nauki przygotowało sondaż dotyczący funkcjonowania kobiet i mężczyzn w nauce.

20.07.2021
Stypendium im. A. von Humboldta

Do 30 września br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyjmuje wnioski do ostatniego konkursu o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im.

15.07.2021
Key technologies shaping the future

The Royal Academy of Engineering wraz z organizacją CESAER zapraszają do udziału w konferencji pn. "Key technologies shaping the future", która odbędzie się online w dniach 1-2 lipca br.

24.06.2021