PRAWO ATOMOWE

Zgodnie z art. 32c ust. 2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U.2019 poz.1792) Politechnika Poznańska informuje, że prowadzona przez nią działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na stosowaniu na jej terenie aparatury badawczej generującej promieniowanie jonizujące oraz prowadzeniu badań z wykorzystaniem źródeł promieniotwórczych i składowaniu odpadów promieniotwórczych nie ma negatywnego wpływu na ludzi i środowisko. W wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.