AKTUALNOŚCI

foto1

Kilkuset uczestników zgłosiło się do uczelnianej spartakiady.

foto1

Od rana trwają zmagania studentów w spartakiadzie w sportach różnych.

Plakat

Dzień Sportu na Polibudzie tradycyjnie odbywał się w ostatni czwartek maja, od godz. 9.00

Plakat

17 czerwca 2022 r. (piątek) dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Zdjęcie

Stypendia Miasta Poznania dla laureatek/laureatów i finalistek/finalistów olimpiad przedmiotowych

foto1

Granty NCN przyznane. 10 projektów otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę 14,5 mln złotych

.

Poznaj ofertę Politechniki Poznańskiej dla Biznesu

Poznaj nas: