Data dodania

Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem

Edycja studiów

 

Data rozpoczęcia i zakończenia: 01.10.2023 - 30.09.2024
Termin rozpoczęcia składania dokumentów:    23.05.2023
Termin zakończenia składania dokumentów:   30.09.2023

 

 

Sekretariat

 

mgr Małgorzata Tuszkowska
ul. J. Rychlewskiego 2, 60-965 Poznań, pok. 126
telefon: 61 224 4509
e-mail: malgorzata.tuszkowska@put.poznan.pl

 

Kierownik studiów

 

dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP
telefon: 61 665 3372, 795 405 119
e-mail: hanna.wlodarkiewicz-klimek@put.poznan.pl

 

Dodatkowe informacje

 

Wydział:  Wydział Inżynierii Zarządzania
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  210
Koszt studiów:  5500,00 zł (2750,00 zł za semestr)

Czesne należy wpłacić na konto:

Santander Bank

02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

z dopiskiem SP-137 PSM - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem

Możliwość rozłożenia opłaty za studia na cztery raty.

 

 

Terminy zajęć:

 

Studia realizowane są w trybie zaocznym (osiem zjazdów) - zjazd w sobotę i niedzielę, raz lub dwa razy w ciągu miesiąca.

 

Zasady naboru: 

 

Kolejność zgłoszeń

 

Strona www

 

 

Profil Kształcenia:

 
Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, funkcjonującym w warunkach rozwijającej się gospodarki.
Program studiów obejmuje między innymi:
 • finansowe problemy zarządzania;
 • restrukturyzację organizacji;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • marketing i Public Relations;
 • strategie wynagradzania;
 • kreatywne myślenie i zarządzanie czasem;
 • zarządzanie strategiczne;
 • zarządzanie logistyczne;
 • business plan;
 • negocjacje handlowe;
 • zarządzanie projektami i procesami,
 • trening autoprezentacji i zachowań biznesowych.

 

PL