Создан в

06.09.2022
Naukowcy z EUNICE w projekcie Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks 2022

Konsorcja badawcze, w skład których wchodzą członkowie z co najmniej trzech uniwersytetów Eunice, mogą uzyskać konkretne wsparcie w przygotowaniu wniosku

Uniwersytet Europejski EUNICE zaprasza grupy badawcze uniwersytetów partnerskich konsorcjum, aby aplikowały do MSCA Doctoral Networks 2022. Celem tego otwartego zaproszenia w ramach Europejskiego Programu Horyzont jest finansowe wsparcie międzynarodowych, międzysektorowych i interdyscyplinarnych konsorcjów w rekrutacji i szkoleniu doktorskiej kadry naukowej.

Inicjatywa jest częścią linii działań poświęconej „Szkoleniom, badaniom i rozwojowi w zakresie problemów zorientowanych na przemysł”. Aby zachęcić do tworzenia takiej sieci złożonej z przynajmniej 3 uniwersytetów wchodzących w skład Uniwersytetu Europejskiego EUNICE, poprzez Biuro Projektowe University of Catania sojusz zaoferuje konkretne wsparcie w przygotowaniu wniosku do Komisji Europejskiej.

Oferowana będzie pomoc zarówno w zakresie ogólnych aspektów – struktury konsorcjum, grup roboczych, oceny, rozpowszechniania i rozwoju, działań komunikacyjnych, zobowiązań hostingowych – ale także w kwestii szkoleń z kompetencji przekrojowych, wyszukiwania firm do realizacji doktoratów we współpracy z przedsiębiorstwami czy współpracy między szkołami doktorskimi uniwersytetów zrzeszonych w ramach EUNICE w kierunku doktoratów łączonych.

Wszystkie zrzeszone w ramach sojuszu Eunice grupy badawcze zainteresowane aplikowaniem jako konsorcjum powinny wysłać maila na adres eunice@unict.it do dnia 15 września 2022, o temacie “MSCA-DN 2022 call”. Wnioskujących prosimy również o dołączenie szczegółowych danych na temat grup badawczych, streszczenia i tematu badań.

 

EUNICE

Eunice, European University for Customised Education, jest wspierany przez wkład zarówno intelektualny jak i infrastrukturalny 7 zrzeszonych uniwersytetów – Politechnika Poznańska (lider), Brandenburg University of Technology (Niemcy), University of Cantabria (Hiszpania), University of Mons (Belgia), University of Catania (Włochy), Université Polytechnique Hauts-de-France (Francja) and University of Vaasa (Finlandia).

Ten sojusz, zrodzony w ramach inicjatywy uniwersytetów europejskich i finansowany przez Komisję Europejską, buduje solidną sieć interakcji między instytucjami edukacyjnymi i innymi podmiotami, aby pracować nad wyzwaniami społecznymi i gospodarczymi.

W tym celu w dziedzinie badań EUNICE rozwija się na kilku płaszczyznach - wzmocnionych o drugi projekt europejski, EUNICE Research (REUNICE) – w tym wspólny nadzór nad pracami doktorskimi, rozwój wspólnych platform badawczych i ogólnej promocji projektów badawczych w ramach sojuszu pod parasolem europejskich wartości, takich jak inkluzywność i zrównoważony rozwój.

 

Studia doktoranckie

Celem sieci doktoranckich w ramach działania Marie Skłodowska-Curie jest zwiększenie atrakcyjności i doskonałości kształcenia doktorantów w Europie poprzez promowanie odpowiedniego połączenia kompetencji naukowo-technicznych i ich transferu z innowacyjnością i zwiększaniem szans na zatrudnienie.

Termin ostateczny nadsyłania aplikacji do naboru 2022 to 15 listopada 2022.

Więcej informacji: eunice@unict.it

PL