Automatyka i robotyka

Poziom studiów:

pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

niestacjonarna

Liczba semestrów:

8

Tytuł zawodowy:

inżynier

Opłata za semestr:

3200 zł

Język kształcenia:

polski

Zdobędziesz tutaj rozszerzoną i pogłębioną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie: eksploatacji i integracji przemysłowych systemów sterowania oraz systemów kontrolno-pomiarowych; modelowania, programowania i obsługi przemysłowych stanowisk zrobotyzowanych; projektowania i realizacji prostych układów i systemów automatyki. Umiejętności praktyczne rozwiniesz w bogato wyposażonych laboratoriach. Nauczysz się posługiwać obcym językiem na poziomie B2 oraz językiem specjalistycznym z zakresu automatyki i robotyki. Studia przygotowują Cię do prowadzenia własnej firmy, do przestrzegania zasad prawnych i etycznych, wykształcą w tobie umiejętność pracy w zespole i inne kompetencje miękkie. 

Predyspozycje kandydata
 • predyspozycje w zakresie nauk ścisłych
 • umiejętność algorytmicznego rozwiązywania zadań
 • zainteresowania technologiami w dziedzinie automatyki, robotyki, informatyki, elektroniki, elektrotechniki oraz mechaniki
 • zainteresowanie pracami technicznymi i konstrukcyjnymi 
 • kreatywność i skrupulatność

Akredytacje i certyfikaty

Akredytacja z wyróżnieniem Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA

Pole opisowe
 • Akredytacja z wyróżnieniem Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA (LINK)
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień niestacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień niestacjonarne
Praktyki i staże

Na 3 roku obowiązkowe 4-tygodniowe praktyki zawodowe. W ofercie szerokie spektrum zakładów zajmujących się wdrażaniem, lub wykorzystujących nowoczesne systemy automatyki i robotyki. 

Kariera po studiach

Możliwość zatrudnienia w organizacjach stosujących nowoczesne technologie, w rozmaitych działach produkcji przemysłowej, transporcie, telekomunikacji, energetyce, ochronie zdrowia.

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

KARTY OPISU PRZEDMIOTU (ECTS) - PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

SEMESTR 1:

 • Analiza matematyczna
 • Podstawy informatyki
 • Algebra z geometrią
 • Probabilistyka i statystyka
 • Technologie informacyjne
 • Ergonomia
 • Szkolenie BHP, przepisy uczelniane i ochrona własności intelektualnej

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 •  Przedmiot obieralny 1 - nauki społeczne:  Zarządzanie mikro i małym przedsiębiorstwem                                     
 •  Przedmiot obieralny 1 - nauki społeczne:  Zarządzanie projektami
 •  Język obcy
 •  Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2:

 • Teoria obwodów
 • Programowanie strukturalne i obiektowe
 • Równania różniczkowe i przekształcenia całkowe
 • Metody numeryczne i symulacja
 • Fizyka

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Metodologia nauk dla inżynierów
 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Etyka
 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Filozofia
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 3:

 • Podstawy elektroniki
 • Podstawy automatyki
 • Podstawy robotyki
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
 • Teoria i przetwarzanie sygnałów

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

SEMESTR 4:

 • Elementy i urządzenia automatyki
 • Modelowanie i sterowanie robotów
 • Technika cyfrowa
 • Sterowanie procesami ciągłymi i dyskretnymi
 • Metrologia i miernictwo techniczne
 • Grafika inżynierska

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

SEMESTR 5:

 • Teoria sterowania
 • Napędy przekształtnikowe
 • Systemy mikroprocesorowe
 • Programowanie sterowników PLC i regulatorów przemysłowych

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3: Energoelektronika
 • Przedmiot obieralny 3: Układy elektroniki użytkowej
 • Przedmiot obieralny 4: Układy sterowania optymalnego
 • Przedmiot obieralny 4: Projektowanie układów regulacji
 • Przedmiot obieralny 5:  Wprowadzenie do sztucznej inteligencji
 • Przedmiot obieralny 5:  Wprowadzenie do przetwarzania obrazów

SEMESTR 6:

 • Systemy czasu rzeczywistego
 • Identyfikacja systemów
 • Projekt przejściowy

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 6: Reprogramowalne układy elektroniczne w sterowaniu
 • Przedmiot obieralny 6: Zastosowania sterowników przemysłowych
 • Przedmiot obieralny 7:  Automatyka układów napędowych
 • Przedmiot obieralny 7:  Serwonapędy w automatyce
 • Przedmiot obieralny 8:  Systemy rozproszone automatyki
 • Przedmiot obieralny 8:  Aplikacje mobilne
 • Przedmiot obieralny 9:  Automatyka w budynkach inteligentnych
 • Przedmiot obieralny 9:  Programowanie robotów i planowanie zadań
 • Praktyka zawodowa (4 tygodnie)

SEMESTR 7:

 • Przygotowanie do badań naukowych                                                                    

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):                                         

 • Przedmiot obieralny 10: Systemy SCADA
 • Przedmiot obieralny 10: Monitoring i sterowanie w inżynierii środowiska
 • Przedmiot obieralny 11: Aplikacje Internetu rzeczy
 • Przedmiot obieralny 11: Narzędzia i oprogramowanie dla systemów robotycznych
 • Przedmiot obieralny 12: Zautomatyzowane systemy wytwórcze
 • Przedmiot obieralny 12: Projektowanie układów elektronicznych i elektrycznych
 • Przedmiot obieralny 13: Sterowniki programowalne i sieci przemysłowe
 • Przedmiot obieralny 13: Sieci komputerowe
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
KARTY OPISU PRZEDMIOTU (ECTS) - PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE - PROFIL PRAKTYCZNY

SEMESTR 1:

 • Analiza matematyczna
 • Podstawy informatyki
 • Algebra z geometrią
 • Probabilistyka i statystyka
 • Technologie informacyjne
 • Ergonomia
 • Szkolenie BHP, przepisy uczelniane i ochrona własności intelektualnej

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1 - nauki społeczne:  Zarządzanie mikro i małym przedsiębiorstwem
 • Przedmiot obieralny 1 - nauki społeczne:  Zarządzanie projektami
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2:

 • Teoria obwodów
 • Programowanie strukturalne i obiektowe
 • Równania różniczkowe i przekształcenia całkowe
 • Metody numeryczne i symulacja
 • Fizyka

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Metodologia nauk dla inżynierów
 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Etyka
 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Filozofia
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Praktyka letnia

SEMESTR 3:

 • Podstawy elektroniki
 • Podstawy automatyki
 • Podstawy robotyki
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
 • Teoria i przetwarzanie sygnałów

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Praktyka

SEMESTR 4:

 • Elementy i urządzenia automatyki
 • Modelowanie i sterowanie robotów
 • Technika cyfrowa
 • Sterowanie procesami ciągłymi i dyskretnymi
 • Metrologia i miernictwo techniczne
 • Grafika inżynierska

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Praktyka
 • Praktyka letnia

SEMESTR 5:

 • Teoria sterowania
 • Napędy przekształtnikowe
 • Systemy mikroprocesorowe
 • Programowanie sterowników PLC i regulatorów przemysłowych

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3: Podstawy projektowania przemysłowego
 • Przedmiot obieralny 3: Układy elektroniki użytkowej
 • Przedmiot obieralny 4: Układy sterowania optymalnego
 • Przedmiot obieralny 4: Projektowanie układów regulacji
 • Przedmiot obieralny 5:  Wprowadzenie do sztucznej inteligencji
 • Przedmiot obieralny 5:  Wprowadzenie do przetwarzania obrazów
 • Praktyka

SEMESTR 6:

 • Systemy czasu rzeczywistego
 • Identyfikacja systemów
 • Projekt przejściowy

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 6: Reprogramowalne układy elektroniczne w sterowaniu
 • Przedmiot obieralny 6: Zastosowania sterowników przemysłowych
 • Przedmiot obieralny 7:  Automatyka układów napędowych
 • Przedmiot obieralny 7:  Serwonapędy w automatyce
 • Przedmiot obieralny 8:  Systemy rozproszone automatyki
 • Przedmiot obieralny 8:  Aplikacje mobilne
 • Przedmiot obieralny 9:  Automatyka w budynkach inteligentnych
 • Przedmiot obieralny 9:  Programowanie robotów i planowanie zadań
 • Praktyka
 • Praktyka letnia

SEMESTR 7:

 • Pracownia dyplomowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przygotowanie do badań naukowych

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 10: Zautomatyzowane systemy wytwórcze
 • Przedmiot obieralny 10: Projektowanie układów elektronicznych i elektrycznych
 • Przedmiot obieralny 11: Sterowniki programowalne i sieci przemysłowe
 • Przedmiot obieralny 11: Sieci komputerowe
 • Praktyka
KARTY OPISU PRZEDMIOTU (ECTS) - PIERWSZY STOPIEŃ NIESTACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

SEMESTR 1:

 • Analiza matematyczna
 • Podstawy informatyki
 • Algebra z geometrią
 • Technologie informacyjne
 • Ergonomia
 • Szkolenie BHP, przepisy uczelniane i ochrona własności intelektualnej

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1 - nauki społeczne:  Zarządzanie mikro i małym przedsiębiorstwem
 • Przedmiot obieralny 1 - nauki społeczne:  Zarządzanie projektami
 • Język obcy

SEMESTR 2:

 • Teoria obwodów
 • Równania różniczkowe i przekształcenia całkowe
 • Metody numeryczne i symulacja
 • Fizyka
 • Probabilistyka i statystyka

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

SEMESTR 3:

 • Podstawy elektroniki
 • Podstawy automatyki
 • Programowanie strukturalne i obiektowe
 • Teoria i przetwarzanie sygnałów

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

SEMESTR 4:

 • Podstawy robotyki
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
 • Technika cyfrowa
 • Sterowanie procesami ciągłymi i dyskretnymi
 • Grafika inżynierska

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Metodologia nauk dla inżynierów
 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Etyka
 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Filozofia
 • Język obcy

SEMESTR 5:

 • Elementy i urządzenia automatyki
 • Napędy przekształtnikowe
 • Programowanie sterowników PLC i regulatorów przemysłowych
 • Metrologia i miernictwo techniczne
 • Modelowanie i sterowanie robotów

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3: Energoelektronika
 • Przedmiot obieralny 3: Układy elektroniki użytkowej

SEMESTR 6:

 • Teoria sterowania
 • Systemy mikroprocesorowe

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 4: Układy sterowania optymalnego
 • Przedmiot obieralny 4: Projektowanie układów regulacji
 • Przedmiot obieralny 5:  Wprowadzenie do sztucznej inteligencji
 • Przedmiot obieralny 5:  Wprowadzenie do przetwarzania obrazów
 • Przedmiot obieralny 6: Reprogramowalne układy elektroniczne w sterowaniu
 • Przedmiot obieralny 6: Zastosowania sterowników przemysłowych
 • Przedmiot obieralny 7:  Systemy rozproszone automatyki
 • Przedmiot obieralny 7:  Aplikacje mobilne
 • Praktyka zawodowa (4 tygodnie)

SEMESTR 7:

 • Systemy czasu rzeczywistego
 • Identyfikacja systemów
 • Projekt przejściowy

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 8:  Automatyka układów napędowych
 • Przedmiot obieralny 8:  Serwonapędy w automatyce
 • Przedmiot obieralny 9:  Automatyka w budynkach inteligentnych
 • Przedmiot obieralny 9:  Programowanie robotów i planowanie zadań
 • Przedmiot obieralny 10: Zautomatyzowane systemy wytwórcze
 • Przedmiot obieralny 10: Projektowanie układów elektronicznych i elektrycznych
 • Przedmiot obieralny 11: Sterowniki programowalne i sieci przemysłowe
 • Przedmiot obieralny 11: Sieci komputerowe

SEMESTR 8:

 • Przygotowanie do badań naukowych

SEMESTR 8 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 12: Systemy SCADA
 • Przedmiot obieralny 12: Monitoring i sterowanie w inżynierii środowiska
 • Przedmiot obieralny 13: Aplikacje Internetu rzeczy
 • Przedmiot obieralny 13: Narzędzia i oprogramowanie dla systemów robotycznych
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
KARTY OPISU PRZEDMIOTU (ECTS) - DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

SPECJALNOŚĆ INTELIGENTNE SYSTEMY AUTOMATYKI:

SEMESTR 1:

 • Systemy bezczujnikowe
 • Napędy w procesach maszynach urządzeniach i robotach
 • Metody obliczeniowe optymalizacji
 • Metody inteligencji maszynowej w automatyce
 • Wirtualne prototypowanie w automatyzacji procesów
 • Technologie mobilne i chmurowe
 • Pozyskiwanie finansowania na badania naukowe i działalność badawczo-rozwojową
 • Szkolenie BHP

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ ROBOTY I SYSTEMY AUTONOMICZNE:

SEMESTR 1:

 • Systemy wizyjne
 • Nowoczesne sensory w robotyce
 • Teoria sterowania w robotyce
 • Sztuczna inteligencja w robotyce
 • Podstawowe narzędzia i metody programowania robotów autonomicznych
 • Metody i algorytmy planowania ruchu
 • Zarządzanie projektami i własnością intelektualną
 • Szkolenie BHP

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY STEROWANIA I ROBOTYKI:

SEMESTR 1:

 • Systemy automatyki budynków
 • Sterowanie robotów manipulacyjnych
 • Sztuczne sieci neuronowe
 • Systemy pomiarowe w automatyce i robotyce
 • Zaawansowana automatyka procesowa
 • Sterowanie adaptacyjne
 • Teoria sterowania
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY WIZYJNE:

SEMESTR 1:

 • Inteligentne systemy wizyjne
 • Kompresja i kodowanie sygnałów
 • Interfejsy człowiek-robot
 • Programowalne układy cyfrowe i procesory sygnałowe
 • Przetwarzanie obrazów i sygnałów audio
 • Akustyka techniczna
 • Teoria sterowania
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

SPECJALNOŚĆ INTELIGENTNE SYSTEMY AUTOMATYKI:

SEMESTR 2:

 • Sterowanie adaptacyjne i odporne
 • Zaawansowane systemy diagnostyki i monitorowania
 • Technologie inteligentnego sterowania
 • Zarządzanie energią i sterowanie energooszczędne
 • Systemy wizyjne i spektralne w automatyzacji
 • Implementacja algorytmów sterowania w układach FPGA
 • Pracownia badawczo-rozwojowa
 • Ochrona własności intelektualnej powstałej w wyniku prac B+R

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Przedmiot obieralny 1 Systemy sterowania urządzeń mobilnych i bezzałogowych
 • Przedmiot obieralny 1 Identyfikacja i sterowanie robotami latającymi
 • Przedmiot obieralny 2 Wybrane zastosowania sterowników programowalnych
 • Przedmiot obieralny 2 Projektowanie zaawansowanych interfejsów HMI i M2M

 

SPECJALNOŚĆ ROBOTY I SYSTEMY AUTONOMICZNE:

SEMESTR 2:

 • Autonomiczne roboty mobilne
 • Zaawansowane metody programowania robotów przemysłowych i planowania zadań
 • Zaawansowane przetwarzanie obrazów
 • Wybrane zagadnienia uczenia maszynowego
 • Zaawansowane narzędzia i metody programowania robotów autonomicznych
 • Pracownia badawcza
 • Organizacja i finansowanie badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Przedmiot obieralny 1 Eksploracyjna analiza danych
 • Przedmiot obieralny 1 Komputerowe systemy sterowania
 • Przedmiot obieralny 2 Wybrane zagadnienia grafiki 3D i wizualizacji komputerowej
 • Przedmiot obieralny 2 Systemy zrobotyzowane i przemysł 4_0

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY STEROWANIA I ROBOTYKI:

SEMESTR 2:

 • Sterowanie neurorozmyte
 • Teoria i metody optymalizacji
 • Sterowanie robotów mobilnych
 • Nieliniowe układy sterowania
 • Integracja systemów automatyki
 • Interpersonal communication (nauki humanistyczne)
 • Nawigacja i planowanie ruchu robotów

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1 (Przetwarzanie obrazów i systemy wizyjne)
 • Przedmiot obieralny 1 (Sprzężenie wizyjne w robotyce)
 • Pracownia badawczo-problemowa
 • Przedmiot obieralny - nauki społeczne (Zarządzanie strategiczne) 
 • Przedmiot obieralny - nauki społeczne (Zintegrowane systemy zarządzania)
 • Przedmiot obieralny - nauki społeczne (Organizacja i zarządzanie małych przedsiębiorstw)
 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY WIZYJNE:

SEMESTR 2:

 • Teoria i metody optymalizacji
 • Uczenie maszynowe w systemach wizyjnych
 • Sztuczna inteligencja i biometria
 • Interpersonal communication (nauki humanistyczne)                                                  

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1: Programowalne systemy automatyki przemysłowej
 • Przedmiot obieralny 1: Systemy automatyki ze sprzężeniem wizyjnym
 • Przedmiot obieralny 2: Systemy i usługi telekomunikacyjne
 • Przedmiot obieralny 2: Elektronika praktyczna
 • Pracownia badawczo-problemowa
 • Przedmiot obieralny - nauki społeczne (Zarządzanie strategiczne)  
 • Przedmiot obieralny - nauki społeczne (Zintegrowane systemy zarządzania)
 • Przedmiot obieralny - nauki społeczne (Organizacja i zarządzanie małych przedsiębiorstw)
 • Język obcy

SPECJALNOŚĆ INTELIGENTNE SYSTEMY AUTOMATYKI:

SEMESTR 3:

 • Inteligentne systemy pomiaru i sterowania
 • Systemy sterowania tolerujące uszkodzenia
 • Przygotowanie pracy magisterskiej
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3 Zaawansowane metody identyfikacji systemów automatyki
 • Przedmiot obieralny 3 Precyzyjne sterowanie ruchem układów elektromechanicznych

 

SPECJALNOŚĆ ROBOTY I SYSTEMY AUTONOMICZNE:

SEMESTR 3:

 • Autonomiczne roboty latające
 • Autonomiczne samochody
 • Przygotowanie pracy magisterskiej
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3 Interfejs człowiek-maszyna i sygnały biologiczne w robotyce
 • Przedmiot obieralny 3 Wybrane zagadnienia inżynierii biomedycznej i biometrii

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY STEROWANIA I ROBOTYKI:

SEMESTR 3:

 • Przemysłowe systemy baz danych
 • Seminarium dyplomowe                                                                                                                     

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 2 (Systemy wieloagentowe w automatyce)
 • Przedmiot obieralny 2 (Systemy teleoperacyjne)
 • Przedmiot obieralny 3 (Zastosowania robotyki w medycynie)
 • Przedmiot obieralny 3 (Bioinżynieria)
 • Przygotowanie pracy magisterskiej

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY WIZYJNE:

SEMESTR 3:

 • Sieci neuronowe i algorytmy genetyczne
 • Pojazdy autonomiczne
 • Prototypowanie układów wbudowanych w środowisku LabVIEW
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przygotowanie pracy magisterskiej
KARTY OPISU PRZEDMIOTU (ECTS) - DRUGI STOPIEŃ NIESTACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY AUTOMATYKI I ROBOTYKI:

SEMESTR 1:

 • Teoria i metody optymalizacji
 • Rozszerzona rzeczywistość w technikach sterowania
 • Programowanie mikrokontrolerów
 • Zaawansowana automatyka procesowa
 • Programowanie obiektowe
 • Elektronika praktyczna
 • Układy FPGA w automatyce
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY INTELIGENTNE:

SEMESTR 1:

 • Napędy w procesach, maszynach, urządzeniach i robotach
 • Szkolenie BHP
 • Teoria sterowania
 • Metody obliczeniowe optymalizacji
 • Metody inteligencji maszynowej
 • Organizacja i finansowanie prac badawczo-rozwojowych
 • Programowanie robotów przemysłowych

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY AUTOMATYKI I ROBOTYKI:

SEMESTR 2:

 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • Przemysłowe systemy baz danych
 • Programowanie robotów i planowanie zadań
 • Sieci teleinformatyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1 - nauki społeczne: Ekonomika przedsiębiorstw
 • Przedmiot obieralny 1 - nauki społeczne: Koncepcja i narzędzia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem
 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Komunikacja interpersonalna
 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Komunikacja międzykulturowa
 • Przedmiot obieralny 3: Systemy wieloagentowe
 • Przedmiot obieralny 3: Systemy teleoperacyjne
 • Przedmiot obieralny 4: Wizualizacja procesów przemysłowych
 • Przedmiot obieralny 4: Systemy SCADA
 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY INTELIGENTNE:

SEMESTR 2:

 • Zarządzanie energią i sterowanie  energooszczędne
 • Systemy wizyjne
 • Wybrane zagadnienia grafiki 3D i wizualizacji komputerowej
 • Komputerowe systemy sterowania
 • Przedmiot społeczno-humanistyczny: Ochrona własności intelektualnej powstałej w wyniku prac B+R
 • Technologie  mobilne i chmurowe

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Przedmiot obieralny 1 Wybrane zastosowania sterowników programowalnych
 • Przedmiot obieralny 1 Projektowanie zaawansowanych interfejsów HMI i M2M

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY AUTOMATYKI I ROBOTYKI:

SEMESTR 3:

 • Robotyka mobilna
 • Systemy automatyki budynków
 • Sterowanie adaptacyjne
 • Inteligentne systemy ze sprzężeniem wizyjnym
 • Programowanie procesorów sygnałowych

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 5: Sterowanie neurorozmyte
 • Przedmiot obieralny 5: Sztuczne sieci neuronowe
 • Przedmiot obieralny 6: Cyfrowe systemy komunikacji
 • Przedmiot obieralny 6: Przemysłowe protokoły transmisyjne)
 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY INTELIGENTNE:

SEMESTR 3:

 • Pracownia badawczo-rozwojowa
 • Sterowanie adaptacyjne i odporne
 • Wybrane zagadnienia uczenia maszynowego
 • Zaawansowane  systemy  diagnostyki  i  monitorowania
 • Narzędzia i metody programowania robotów autonomicznych

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Przedmiot obieralny 2 Systemy sterowania urządzeń mobilnych i bezzałogowych
 • Przedmiot obieralny 2 Identyfikacja i sterowanie robotami latającymi

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY AUTOMATYKI I ROBOTYKI:

SEMESTR 4:

 • Seminarium dyplomowe
 • Pracownia badawczo-problemowa

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 7: Biometria
 • Przedmiot obieralny 7: Interfejsy człowiek-robot
 • Przygotowanie pracy magisterskiej

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY INTELIGENTNE:

SEMESTR 4:

 • Inteligentne  systemy  pomiaru  i  sterowania
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy magisterskiej
Co nas wyróżnia?

I miejsce w Rankingu Kierunków Studiów - Perspektywy 2023

możliwość realizacji swoich pasji w wielu kołach naukowych

liczny zespół nauczycieli o szerokich kompetencjach

nowoczesne laboratoria

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.