Pole opisowe
  • Akredytacja z wyróżnieniem Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA (LINK)

Informatyka/Computing

Studia na drugim stopniu kierunku INFORMATYKA uczynią z Ciebie specjalistę w zakresie technologii informacyjnych (IT), zdolnego do samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych, analizy problemu badawczego oraz przeglądu i krytycznej oceny istniejących rozwiązań, doboru odpowiednich narzędzi i metod realizacji zdefiniowanych zadań, a także pełnienia kluczowych ról w projektach. 

Informatyka

Studia na drugim stopniu kierunku INFORMATYKA uczynią z Ciebie specjalistę w zakresie technologii informacyjnych (IT), zdolnego do samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych, analizy problemu badawczego oraz przeglądu i krytycznej oceny istniejących rozwiązań, doboru odpowiednich narzędzi i metod realizacji zdefiniowanych zadań, a także pełnienia kluczowych ról w projektach. 

Informatyka

Studia na drugim stopniu kierunku INFORMATYKA uczynią z Ciebie specjalistę w zakresie technologii informacyjnych (IT), zdolnego do samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych, analizy problemu badawczego oraz przeglądu i krytycznej oceny istniejących rozwiązań, doboru odpowiednich narzędzi i metod realizacji zdefiniowanych zadań, a także pełnienia kluczowych ról w projektach. 

Architektura/Architecture

Na studiach II stopnia przyszli ARCHITEKci/tki poznają zaawansowaną problematykę dotyczącą architektury i urbanistyki, przydatną do rozwiązywania złożonych problemów projektowych oraz projektowania w kontekście społecznych, kulturowych, przyrodniczych, historycznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. 

Architektura

Na studiach II stopnia przyszli ARCHITEKci/tki poznają zaawansowaną problematykę dotyczącą architektury i urbanistyki, przydatną do rozwiązywania złożonych problemów projektowych oraz projektowania w kontekście społecznych, kulturowych, przyrodniczych, historycznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.

Automatyka i robotyka

Zdobędziesz tutaj rozszerzoną i pogłębioną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie: eksploatacji i integracji przemysłowych systemów sterowania oraz systemów kontrolno-pomiarowych; modelowania, programowania i obsługi przemysłowych stanowisk zrobotyzowanych; projektowania i realizacji prostych układów i systemów automatyki. Umiejętności praktyczne rozwiniesz poprzez dostęp do bogato wyposażonego zaplecza laboratoryjnego.