Architektura/Architecture

Poziom studiów:

drugiego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

3

Tytuł zawodowy:

magister inżynier architekt

Język kształcenia:

angielski

Na studiach II stopnia przyszli ARCHITEKci/tki poznają zaawansowaną problematykę dotyczącą architektury i urbanistyki, przydatną do rozwiązywania złożonych problemów projektowych oraz projektowania w kontekście społecznych, kulturowych, przyrodniczych, historycznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. 

Zajęcia przygotowujemy w oparciu o doświadczenie projektowe kadry akademickiej oraz prowadzone na Wydziale badania, zwłaszcza w zakresie projektowania dla zdrowia, projektowania przemysłu, architektury zrównoważonej i energooszczędnej, wzornictwa przemysłowego, planowania przestrzennego oraz ochrony dziedzictwa. Aktywnie włączamy Studentów w prace naukowe oraz zachęcamy do zbierania doświadczeń w renomowanych ośrodkach zagranicznych (Erasmus +). Integracja wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w ramach studiów II stopnia pozwala naszym Studentom na zaplanowanie indywidualnej ścieżki kariery oraz zdobycie uprawnień projektowych.

Predyspozycje kandydata

Szczegółowe wymagania wobec kandydata na studia drugiego stopnia dotyczące uzyskanych efektów uczenia się po pierwszym stopniu studiów oraz tytułu zawodowego opublikowane są na stronie: https://www.put.poznan.pl/rekrutacja/szczegolowe-wymagania-II-st

Akredytacje i certyfikaty

Akredytacja Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych KAUT

Pole opisowe
 • Akredytacja Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych KAUT (LINK)

Akredytacja z wyróżnieniem Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA

Pole opisowe
 • Akredytacja z wyróżnieniem Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA (LINK)

Europejski Certyfikat Jakości EUR-ACE® Label

Pole opisowe
 • Europejski Certyfikat Jakości EUR-ACE® Label (LINK)
 • Kategoria A
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Historia architektury_1
 • Podstawy projektowania architektonicznego z elementami ergonomii_1
 • Podstawy projektowania architektonicznego_1
 • Podstawy budownictwa
 • Materiałoznawstwo
 • Mechanika_1
 • Matematyka 1
 • Geometria wykreślna z elementami matematyki_1
 • Rysunek, malarstwo, rzeźba_1
 • Wychowanie fizyczne_1
 • Szkolenie bhp i ppoż 0 4h/sem
 • Szkolenie biblioteczne on-line (InfoProgram I)

SEMESTR 2:

 • Historia architektury_2
 • Podstawy projektowania architektonicznego z elementami ergonomii_2
 • Podstawy projektowania architektonicznego_2
 • Teoria kompozycji w projektowaniu architektonicznym
 • Budownictwo ogólne_1
 • Mechanika_2
 • Rysunek, malarstwo, rzeźba_2
 • Geometria wykreślna z elementami matematyki_2
 • Wychowanie fizyczne_2
 • Plener rysunkowy (2 tygodnie)


SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski_1

SEMESTR 3:

 • Historia architektury_3
 • Projektowanie architektury mieszkaniowej_1
 • Projektowanie architektoniczne obiektów mieszkaniowych_1
 • Podstawy projektowania urbanistycznego
 • Budownictwo ogólne_2
 • Konstrukcje budowlane_1
 • Fizyka budowli - akustyka
 • Fizyka budowli - oświetlenie
 • Projektowanie oświetlenia i akustyki
 • Rysunek, malarstwo, rzeźba

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski 2

SEMESTR 4:

 • Historia architektury_4
 • Projektowanie zabudowy usługowej_1
 • Projektowanie obiektów usługowych
 • Projektowanie urbanistyczne_1
 • Budownictwo ogólne_3
 • Konstrukcje budowlane_2
 • Rysunek, malarstwo, rzeźba_4
 • Technologie informacyjne
 • Fizyka budowli - termika
 • Instalacje budowlane - ogrzewanie i wentylacja
 • Zajęcia terenowe - urbanistyczne (2 tygodnie)

SEMESTR 5:

 • Historia architektury współczesnej
 • Projektowanie architektury mieszkaniowej_2
 • Projektowanie architektoniczne obiektów mieszkaniowych_2
 • Planowanie miast i osiedli
 • Projektowanie zespołów urbanistycznych
 • Projektowanie architektoniczne w krajobrazie
 • Teoria architektury zieleni (krajobrazu) z elementami dendrologii
 • Projektowanie zieleni (krajobrazu)
 • Budownictwo ogólne_4
 • Geotechnika
 • Architektura projektowana cyfrowo
 • Umiejętności informacyjne (InfoProgram II)

SEMESTR 6:

 • Ochrona dziedzictwa z konserwacją i modernizacją obiektów zabytkowych
 • Projektowanie architektury rekreacyjnej
 • Projektowanie architektoniczne obiektów rekreacyjnych
 • Teoria ruralistyki
 • Projektowanie architektury wiejskiej
 • Historia sztuki i estetyki
 • Architektura energooszczędna
 • Wystawiennictwo
 • Instalacje budowlane – systemy sanitarne
 • Projektowanie urbanistyczne_2
 • Rola architekta w organizacji procesu inwestycyjnego
 • Ekonomika i organizacja procesu inwestycyjnego
 • Zajęcia terenowe ruralistyczne (2 tygodnie)

SEMESTR 7:

 • Praktyki zawodowe

SEMESTR 8:

 • Projektowanie miejsc pracy
 • Projektowanie architektoniczne miejsc pracy_1
 • Etyka zawodu architekta
 • Prawo budowlane
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień niestacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Projektowanie arch. ob. specjalistycznych
 • Innowatyka
 • Wzornictwo przemysłowe_1
 • Projektowanie architektoniczne miejsc pracy_2
 • Zarządzanie kosztami inwestycji
 • Planowanie i zarządzanie rozwojem zrównoważonym miast
 • Teoria i historia sztuki
 • Ochrona dziedzictwa z konserwacją i modernizacją obiektów zabytkowych_2
 • Fizyka budowli - akustyka
 • Fizyka budowli - oświetlenie
 • Projektowanie oświetlenia i akustyki
 • J. obcy
 • Psychologia percepcji
 • Zajęcia terenowe - inwentaryzacyjne

SEMESTR 2:

 • Studium zagospodarowania gminy
 • Projektowanie arch. ob. specjalistycznych
 • Prawo o zagospodarowaniu przestrzennym
 • Wzornictwo przemysłowe
 • Planowanie przestrzenne
 • Cross-Cultural Communication
 • Ochrona dziedzictwa z konserwacją i modernizacją obiektów zabytkowych_2

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Teoria i metody badawcze w projektowaniu architektonicznym_1 (wybór 1 z 6 tematów, tematy nie mogą się powtarzać)
 • Teoria i metody badawcze w projektowaniu architektonicznym_2 (wybór 1 z 6 tematów, tematy nie mogą się powtarzać)
 • Teoria i metody badawcze w projektowaniu architektonicznym_3 (wybór 1 z 6 tematów, tematy nie mogą się powtarzać)
 • Woda w architekturze
 • Architektura i moda
 • Rewitalizacja obszarów śródmiejskich
 • Ikony architektury
 • Planowanie regionalne
 • Architektura wnętrz

SEMESTR 3:

 • Marketing
 • Wykład specjalistyczny
 • Przygotowanie pracy magisterskiej_konstrukcje

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Pracownia badawcza
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień niestacjonarne
Praktyki i staże

W trakcie studiów II stopnia nie przewidziano obowiązkowych praktyk zawodowych. Istnieje możliwość odbycia dodatkowych praktyk w ramach programu Erasmus+.

Kariera po studiach
 • architekt w biurze architektonicznym (uprawnienia)
 • urbanista w biurze planowania przestrzennego
 • pokrewne: scenograf, arch. wnętrz, grafik komputerowy
 • pracownik administracyjny urzędów miast lub gmin

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
 • najnowocześniejszy budynek dydaktyczny w Polsce
 • nauczyciele = praktykujący architekci
 • możliwość udziału w interesujących badaniach naukowych
 • visiting professors - międzynarodowe warsztaty projektowe

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.