Informatyka/Computing

Poziom studiów:

drugiego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

3

Tytuł zawodowy:

magister inżynier

Język kształcenia:

angielski

Studia na drugim stopniu kierunku INFORMATYKA uczynią z Ciebie specjalistę w zakresie technologii informacyjnych (IT), zdolnego do samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych, analizy problemu badawczego oraz przeglądu i krytycznej oceny istniejących rozwiązań, doboru odpowiednich narzędzi i metod realizacji zdefiniowanych zadań, a także pełnienia kluczowych ról w projektach. 

W trakcie studiów drugiego stopnia na kierunku INFORMATYKA prowadzonych w języku angielskim pogłębisz swoją wiedzę i nabierzesz nowych umiejętności, specjalizując się w zakresie inżynierii oprogramowania lub cyberbezpieczeństwa.

Predyspozycje kandydata

Szczegółowe wymagania wobec kandydata na studia drugiego stopnia dotyczące uzyskanych efektów uczenia się po pierwszym stopniu studiów oraz tytułu zawodowego opublikowane są na stronie: https://www.put.poznan.pl/rekrutacja/szczegolowe-wymagania-II-st

Akredytacje i certyfikaty

Akredytacja z wyróżnieniem Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA

Pole opisowe
 • Akredytacja z wyróżnieniem Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA (LINK)
 • certyfikat "Studia z przyszłością" (2016)
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Praktyki i staże

Brak obowiązkowej praktyki zawodowej. 

Możliwość odbywania zagranicznych praktyk oraz staży w ramach programu Erasmus+, EUNICE oraz IAESTE.

Kariera po studiach
 • krajowe i międzynarodowe firmy/koncerny informatyczne
 • krajowe i międzynarodowe ośrodki badawczo-rozwojowe
 • możliwość kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej
   

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
 • nowoczesna infrastruktura badawcza i dydaktyczna
 • doświadczona i ceniona kadra
 • sukcesy studentów i absolwentów
 • wysokie zarobki i łatwość znalezienia pracy po studiach

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.

Specjalności
 • Cyberbezpieczeństwo (Cybersecurity) - specjalność ta powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa; studenci będą mieli takie przedmioty, jak: ogólne wprowadzenie do zagadnień cyberbezpieczeństwa (opracowane szczegółowo na kolejnych przedmiotach); kryptografia i kryptoanaliza; zaawansowane bezpieczeństwo systemów informatycznych; teoretyczne i praktyczne bezpieczeństwo funkcjonalne; bezpieczeństwo sieci, w tym bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych, bezpieczeństwo sieci definiowanych programowo; rozwój, testowanie i ocena bezpieczeństwa aplikacji; bezpieczeństwo Internetu Rzeczy; bezpieczeństwo analiz Big Data, naruszenia bezpieczeństwa w Chmurze i Centrach Danych; zapoznają się także z zagadnieniami dotyczącymi najnowszych trendów i nowych technologii, takie jak Blockchain i obliczenia kwantowe;
 • Inżynieria oprogramowania (Software Engineering)- program jest tak skomponowany, aby dostarczyć absolwentom niezbędnych podstaw do pełnienia trzech istotnych ról w projektach informatycznych: kierownika projektu – metodyki zarządzania projektami, zarządzanie ryzykiem, planowanie (szacowanie rozmiaru i pracochłonności wytwarzania oprogramowania); analityka – modelowanie procesów biznesowych, specyfikowanie wymagań dla systemów informatycznych oraz sporządzanie testów akceptacyjnych; architekta, starszego programisty – projektowanie systemów zorientowanych obiektowo, tworzenie architektury oprogramowania oraz jej ocena oraz testowanie oprogramowania.