Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja w Politechnice Poznańskiej odbywa się w terminie:

  • od maja 2018 r. do listopada 2018 r. na studia rozpoczynające się od semestru zimowego,
  • od grudnia 2018 r. do marca 2019 r. na studia rozpoczynające się od semestru letniego.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji oraz wykaz kierunków, które prowadzone są w języku angielskim, a także wykaz kierunków, dla których Uczelnia wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy podane zostaną w zarządzeniu rektora wydanym w terminie nieprzekraczającym 30 kwietnia 2018 r. i opublikowane pod tym adresem.