Harmonogram rekrutacji

Zarządzenie Nr 9

Rektora Politechniki Poznańskiej

z dnia 9 kwietnia 2018 r.

(RO/IV/9/2018)

w sprawie harmonogramu rekrutacji oraz wykazu kierunków, które prowadzone są w języku angielskim, a także wykazu kierunków, dla których Uczelnia wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy na rok akademicki 2018/2019

Na podstawie § 11 ust. 2 Uchwały Nr 31/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019 (z późn. zm.)  zarządza się, co następuje:

§ 1

W Politechnice Poznańskiej obowiązuje następujący harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2018/2019:

Studia rozpoczynające się od semestru zimowego

Terminy dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Data

Czynność

25.05.2018 r. (pt.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

15.06.2018 r. (pt.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych
(dotyczy wyłącznie kierunków architektura oraz architektura wnętrz*)

19.06.2018 r. (wt.)

9:00 – 13:00 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego część 1
(dotyczy wyłącznie kierunku architektura)

14:30 – 18:30 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego część 2
(dotyczy wyłącznie kierunku architektura)

20.06.2018 r. (śr.)

9:00 – 13:00 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego część 1
(dotyczy wyłącznie kierunku architektura wnętrz*)

14:30 – 18:30 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego część 2
(dotyczy wyłącznie kierunku architektura wnętrz*)

do 29.06.2018 r. (pt.)

udostępnienie wyników egzaminu z rysunku (dotyczy wyłącznie kierunków architektura oraz architektura wnętrz*)

05.07.2018 r. (czw.)

ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości **

05.07.2018 r. (czw.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych (dotyczy kierunków innych niż architektura oraz architektura wnętrz*)

do 09.07.2018 r. (pn.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach I tury kwalifikacji

13.07.2018 r. (pt.)
do godz. 13.00

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych w I turze kwalifikacji, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

16.07.2018 r. (pn.)

publikacja I list przyjętych na studia

18.07.2018 r. (śr.)

ostateczny termin poszerzenia preferencji przez osoby nieprzyjęte na żaden kierunek w I turze o kierunki, na których są wolne miejsca

19.07.2018 r. (czw.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach II tury kwalifikacji

20.07.2018 r. (pt.)
do godz. 13.00

ostateczny termin złożenia aktualnego podania dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych w II turze kwalifikacji, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

23.07.2018 r. (pn.)

publikacja II list przyjętych na studia

05.09.2018 r. (śr.)

rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

* rekrutacja kandydatów odbędzie się w przypadku sfinalizowania procedury uruchomienia kierunku

** nie dotyczy osób, które w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wyraziły zgodę na przetwarzanie

    danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia

 

Terminy dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Data

Czynność

25.05.2018 r. (pt.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

05.07.2018 r. (czw.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

17.07.2018 r. (wt.)

postępowanie kwalifikacyjne (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny)

19.07.2018 r. (czw.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji

20.07.2018 r. (pt.)
do godz. 13.00

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

23.07.2018 r. (pn.)

publikacja list przyjętych na studia

05.09.2018 r. (śr.)

rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

Terminy dla studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Data

Czynność

25.07.2018 r. (śr.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

12.09.2018 r. (śr.)

ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości *,
koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

do 17.09.2018 r. (pn.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji

18.09.2018 r. (wt.)

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

19.09.2018 r. (śr.)

publikacja list przyjętych na studia

10.10.2018 r. (śr.)

rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

* nie dotyczy osób, które w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia

Terminy dla studiów niestacjonarnych drugiego stopnia

Data

Czynność

25.07.2018 r. (śr.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

12.09.2018 r. (śr.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

14.09.2018 r. (pt.)

postępowanie kwalifikacyjne (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny)

do 17.09.2018 r. (pn.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji

18.09.2018 r. (wt.)

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

19.09.2018 r. (śr.)

publikacja list przyjętych na studia

10.10.2018 r. (śr.)

rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

Studia rozpoczynające się od semestru letniego

Terminy dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Data

Czynność

10.12.2018 r. (pn.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

08.02.2019 r. (pt.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

12.02.2019 r. (wt.)

postępowanie kwalifikacyjne (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny)

do 14.02.2019 r. (czw.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji

14.02.2019 r. (czw.)

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

15.02.2019 r. (pt.)

publikacja list przyjętych na studia

05.03.2019 r. (wt.)

rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

§ 2

Wykaz kierunków, które będą prowadzone w języku angielskim:

 1. Pierwszy stopień studiów:
 • Architecture
 • Automatic Control and Robotics
 • Chemical Technology
 • Engineering Management – Engineering with Commerce
 • Electronics and Telecommunications
 • Sustainable Building Engineering

 

 1. Drugi stopień studiów:
 • Architecture
 • Automatic Control and Robotics – Smart Aerospace and Autonomous Systems 
 • Chemical Technology – Composites and Nanomaterials
 • Civil Engineering – Construction Technology Management
 • Civil Engineering – Structural Engineering
 • Computing – Software Engineering
 • Electronics and Telecommunications – Information and Communication Technologies
 • Engineering Management – Corporate Management
 • Mechanical Engineering – Gas Technology and Renewable Energy
 • Mechanical Engineering – Product Engineering
 • Mechatronics – Mechatronic Constructions

§ 3

Wykaz kierunków, dla których Uczelnia wydaje skierowania do lekarza medycyny pracy:

 • architektura
 • architektura wnętrz*
 • budownictwo
 • budownictwo zrównoważone (Sustainable Building Engineering)
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria farmaceutyczna*
 • inżynieria środowiska
 • technologia chemiczna
 • technologie ochrony środowiska

* rekrutacja kandydatów odbędzie się w przypadku sfinalizowania procedury uruchomienia kierunku

§ 4

Kandydat wnosi jedną opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, za daną formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne) i poziom studiów (pierwszego, drugiego stopnia), bez względu na liczbę wskazanych kierunków. W przypadku wskazania kierunków, dla których obowiązują różne opłaty, wnosi opłatę wyższą. Wysokość opłaty ustala rektor. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie Nr 23

Rektora Politechniki Poznańskiej

z dnia 30 listopada 2018 r.

(RO/XI/23/2018)

w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 9 Rektora Politechniki Poznańskiej

z dnia 9 kwietnia 2018 r. (RO/IV/9/2018)

Działając na podstawie § 11 ust. 2 Uchwały Nr 31/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019 (z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 123/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie rekrutacji na kierunek Architektura wnętrz, zarządza się co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 9 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 9 kwietnia 2018 r. (RO/IV/9/2018)
w sprawie harmonogramu rekrutacji oraz wykazu kierunków, które prowadzone są w języku angielskim,
a także wykazu kierunków, dla których Uczelnia wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy na rok akademicki 2018/2019, wprowadza się następującą zmianę:

W § 1, w akapicie Studia rozpoczynające się od semestru letniego dodaje się zapis:

Terminy dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Data

Czynność

10.12.2018 r. (pn.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

04.02.2019 r. (pn.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

08.02.2019 r. (pt.)

9:00 – 12:00 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego część 1

13:00 – 16:00 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego część 2

do 12.02.2019 r. (wt.)

udostępnienie kandydatom wyników egzaminu z rysunku

do 14.02.2019 r. (czw.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji

14.02.2019 r. (czw.)

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

15.02.2019 r. (pt.)

publikacja list przyjętych na studia

05.03.2019 r. (wt.)

rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.