Zarządzanie infrastrukturą edukacyjną

Zasady naboru:

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studium na podstawie złożonych dokumentów zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Zgłoszenia przesłać należy na adres e-mail: marek.golinski@put.poznan.pl

Terminy zajęć:

sobota i niedziela, dwa razy w miesiącu

Profil kształcenia:

Celem Studiów Podyplomowych jest wsparcie decydentów w zakresie efektywności wykorzystywania środków na rozwój infrastruktury, ergonomii i warunków psychofizycznych w jakich prowadzona jest edukacja. Grupą docelową Studiów Podyplomowych są: dyrektorzy placówek edukacyjnych, pracownicy gminnych i powiatowych wydziałów edukacji oraz członkowie komisji edukacji, pracownicy działów inwestycyjnych szkół i wyższych uczelni, osoby odpowiedzialne za poprawę efektów kształcenia w szkołach wszystkich szczebli, pracownicy działów szkoleń.

Dodatkowe informacje