Aktualności: Uczelnia

Anti-discriminatory research on harassment

Zapraszamy do udziału w badaniu pt. „Zjawisko molestowania w tym molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych”.

Studentki PP laureatkami programu "Nowe technologie dla dziewczyn"

"Nowe technologie dla dziewczyn" to pionierski program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą informatyczną. 

Miasto w ruchu - konkurs dla studentów

Studiujesz na Politechnice Poznańskiej lub Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu? Masz ciekawe pomysły i lubisz pracę w grupie? Zbierz zespół i przedstawcie, jak według Was może rozwinąć się aglomeracja poznańska w 2050 roku!

Rekrutacja na studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Zarządzania

Wydział Inżynierii Zarządzania zaprasza na studia podyplomowe: Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyka; Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi; Studia menadżerskie - nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem.

Visit of Rector from National University of Technology in Ukraine

Na Politechnice Poznańskiej gościł prof.Mykhailo Zgurowski, rektor Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy

Pages