Aktualności: Uczelnia

Professor Maciej Jan Kupczyk became the chairman of the 5. Faculty of Technical Sciences of the Poznań Society of Friends of Sciences

Prof. dr hab. inż. Maciej Jan Kupczyk został przewodniczącym Wydziału V Nauk Technicznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

PUT students Polish Champions in table tennis

Studenci PP odnieśli duzy sukces podczas II Integracyjnych Mistrzostwach Polski AZS

A visit to Peru

Politechnika Poznańska wzięła udział w delegacji do Peru organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Poznan University of Technology ranked third among most often chosen universities in Poland

Politechnika Poznańska znalazła się na trzecim miejscu wśród najczęściej wybieranych uczelni w w Polsce w roku akademickim 2017/2018.

Pages