Centrum Własności Intelektualnej
Konkurs dla studentów

POBIERZ REGULAMIN 

POBIERZ WNIOSEK KONKURSOWY (załącznik nr 1)

POBIERZ OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PROJEKTU (załącznik nr 2) 

POBIERZ KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (załącznik nr 3)

POBIERZ WZÓR UMOWY O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH (załącznik nr 4)

Konkurs dla studentów Politechniki Poznańskiej na pracę inżynierską lub licencjacką oraz pracę magisterską, nawiązującą tematycznie do zagadnień własności intelektualnej. Celem będzie wyłonienie najlepszych prac, które zawierać będą badania stanu techniki, strategię ochrony rozwiązania poprzez odpowiedni dobór własności intelektualnej.

W ramach przygotowania studentów do konkursu, odbędą się zajęcia przybliżające zagadnienia niezbędne do napisania pracy, mogącej wziąć udział w konkursie, podczas których, naukowcy PP-wynalazcy będą promować swoje osiągnięcia w zakresie wynalazczości i ochrony wynalazków, a osoby merytoryczne - będą uczyć jak w sposób praktyczny ochronić swoją własność intelektualną.

Spośród uczestników Konkursu jury wyłoni zwycięzców, którzy otrzymają nagrody finansowe.

Upowszechnianie i promocja wiedzy, najlepszych osiągnięć naukowych i wynalazków naukowców PP w akademickim środowisku Poznania. W ramach zadania w miesiącach poprzedzających składanie prac inżynierskich/licencjackich lub magisterskich, odbędą się zajęcia przybliżające zagadnienia niezbędne do napisania takiej rozprawy, podczas których, naukowcy PP-wynalazcy będą promować swoje osiągnięcia w zakresie wynalazczości i ochrony wynalazków, a osoby merytoryczne - będą uczyć jak w sposób praktyczny ochronić swoją własność intelektualną. Prace

inżynierskie/licencjackie lub magisterską nt. potencjalnych wynalazków zgłaszane do Konkursu będą obligatoryjnie zawierać strategię ochrony  własności intelektualnej. Celem będzie wyłonienie najlepszych prac, które zawierać będą badania stanu techniki, strategię ochrony rozwiązania poprze odpowiedni dobór własności intelektualnej. W ramach Zadania odbędzie się 1 edycja konkursu w 2 kategoriach: prace inżynierskie/licencjackie i prace magisterskie. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród studentów Politechniki Poznańskiej. W zajęciach udział weźmie 200 osób. Trwałym efektem będą powstałe prace inżynierskie/licencjackie lub magisterskie.

 

PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ ZAŁĄCZNIKI W WERSJACH EDYTOWALNYCH