CWI ​- PROJEKT

WRÓĆ NA STRONĘ GŁÓWNĄ CENTRUM WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 


O projekcie

Ochrona własności intelektualnej jest nierozerwalnym elementem pracy naukowców, którzy po etapie twórczym (wynalazczym) muszą jeszcze zadbać o to, by nikt nie zawłaszczył ich pracy. Głównym celem projektu „Wymyśl – ochroń – opatentuj” jest popularyzacja nauki i osiągnięć naukowych pracowników Politechniki Poznańskiej (PP), które znalazły się w prestiżowym gronie opatentowanych w Polsce i na świecie. Zrealizowane zadania w przystępny sposób pokażą przydatność wiedzy naukowej, poprzez prezentację badań i prac rozwojowych, nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, wynalazków, takich, które mają wysoki potencjał innowacyjny i mogą służyć społeczeństwu.

Projekt „Wymyśl – ochroń – opatentuj” realizowany jest w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.