Rekrutacja - Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne drugiego stopnia na rok akademicki 2014/2015

Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne drugiego stopnia

Listy osób przyjętych na studia stacjonarne drugiego stopnia

zostały opublikowane!

Zapomniane hasło do systemu rekrutacyjnego Ksantypa

można odzyskać!

Konto kandydata w systemie rekrutacyjnym Ksantypa

jest powiązane z daną osobą, a nie z daną rekrutacją

Profil Rekrutacja na Politechnikę Poznańską już na Facebooku!

Wojskowe Komendy Uzupełnień

Od 01 stycznia 2011 r. nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu Wojskowych Komend Uzupełnień (WKU) oraz ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania.