Data dodania

Student Council

Zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci danej uczelni. Spośród studentów każdego Wydziału wybierani są reprezentanci do Wydziałowych Rad Samorządu Studentów, które tworzą Uczelnianą Radę Samorządu Studentów (URSS) i wybierają spośród swoich członków Przewodniczących WRSS. Wchodzą oni w skład Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, które wybiera Przewodniczący Prezydium, stającego na czele całego Samorządu.

Przewodniczący WRSS uzyskują również mandat Senatora Akademickiego, stając się przedstawicielami Studentów w Senacie Akademickim Politechniki Poznańskiej.

Samorząd Studentów współpracuje z Władzami Uczelni i Wydziałów w celu kontroli i poprawy jakości kształcenia, dopasowywania procesu dydaktycznego do potrzeb rynku, w sprawach podziału funduszu pomocy materialnej dla Studentów, przy tworzeniu regulaminów dotyczących Studentów, w sprawach remontów akademików oraz obrony interesu studentów.

Nie obca mu jest też współpraca z organizacjami, działającymi zarówno na Politechnice Poznańskiej, jak i poza nią. Są to m.in.: NZS PP, ESN, IAESTE, AIESEC, AEGEE, RKN i wiele innych. Współdziała z innymi uczelniami poznańskimi, krajowymi i zagranicznymi w ramach PSSUP, PSRP i FUT.

W ramach Uczelnianej Rady Samorządu Studentów funkcjonuje pięć komisji: Kształcenia, Socjalno-Ekonomiczna, Kultury, Promocji i Domów Studenckich. Może w nich działać każdy Student, niezależnie od tego czy należy do organów kolegialnych Samorządu.

Samorząd Studentów jest inicjatorem i organizatorem wielu akcji i imprez, m.in. Polibuda OpenAir (POA), Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP) przy Politechnice Poznańskiej, Juwenaliów.

Visit a website

https://samorzad.put.poznan.pl/

English