Data dodania

Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia:

Termin rozpoczęcia składania dokumentów: 

Termin zakończenia składania dokumentów: 

 

Sekretariat

 

Kierownik studiów

 

prof. dr hab. inż. Marek Idzior

Telefon:  61 665 2119, 693 301 938

Adres email: marek.idzior@put.poznan.pl

 

Dodatkowe informacje

Wydział: Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Liczba semestrów:  2

Liczba godzin:  214

Koszt studiów:  4800,00 zł

Nr konta: 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

 

Terminy zajęć:

 

1 zjazd w miesiącu od piątku (popołudnie) do niedzieli

 

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń

 

Profil kształcenia:

Celem Studiów Podyplomowych jest przygotowanie kandydatów na rzeczoznawców oraz doskonalenie umiejętności osób posiadających takie uprawnienia w dziedzinie techniki samochodowej i ruchu drogowego.

Zadaniem Studiów Podyplomowych jest pomoc w profesjonalnym przygotowaniu ekspertyz na potrzeby organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości, dotyczących identyfikacji pojazdów, oceny stanu technicznego i wyceny ich wartości, ustalaniu przyczyn i rekonstrukcji przebiegu wypadków drogowych, wyceny kosztów napraw, metod badania i diagnozowania pojazdów itp.

Program Studiów Podyplomowych obejmuje w szczególności problematykę organizacyjno - prawną, związaną z działalnością biegłego rzeczoznawcy lub biegłego sądowego, techniczną, związaną z teorią ruchu pojazdów, mechaniką zderzeń, procesami zużycia pojazdów i ich zespołów, wymaganiami dot. materiałów eksploatacyjnych, nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych silników samochodowych, samochodów osobowych, ciężarowych i specjalnych, oceną oddziaływania pojazdów na środowisko, nowoczesnych sposobów kontroli i diagnozowania pojazdów, metodyki badań powypadkowych pojazdów z elementami badań metalograficznych, rekonstrukcji przebiegu wypadków drogowych z wykorzystaniem techniki symulacji komputerowej, dokumentowania wypadków i kolizji, fotogrametrii oraz zasad i metodyki opiniowania.

 

Strona www

PL