24 08 2020

PP w Rankingu Szanghajskim 2020

W Academic Ranking of World Universities 2020 (zwanym Rankingiem Szanghajskim) Politechnika Poznańska została sklasyfikowana wśród najlepszych uczelni na świecie w dyscyplinie inżynieria mechaniczna (ang. Mechanical Engineering).

W dyscyplinie "inżynieria mechaniczna" na 400 sklasyfikowanych uczelni znalazło się aż 8 z Polski, w tym PP na pozycji w czwartej setce.

Autorzy listy szanghajskiej biorą pod uwagę kilka wskaźników – liczbę absolwentów czy pracowników, którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa, liczbę autorów najczęściej cytowanych prac wśród kadry, liczbę artykułów w pismach naukowych „Nature” i „Science”, a także dane dotyczące dorobku publikacyjnego uczelni.

Ranking uczelni wg dyscyplin naukowych został wprowadzony 3 lata temu. W 2017 roku PP znalazła się w tym ekskluzywnym gronie ze względu na dorobek naukowy w dwóch dyscyplinach (informatyka oraz inżynieria materiałowa), w 2018 roku w trzech dyscyplinach (inżynieria chemiczna, inżynieria mechaniczna oraz inżynieria materiałowa), a w ubiegłym roku to wyróżnienie przypadło naszej uczelni w dwóch dyscyplinach (informatyka oraz inżynieria materiałowa).

Cały tegoroczny ranking wg dyscyplin jest dostępny na stronie internetowej.