STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów) studia inżynierskie

Specjalności:

 • Diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych
 • Elektroniczne układy i techniki pomiarowe

Predyspozycje kandydata:

 • wiedza z matematyki w zakresie programu kształcenia matematycznego w szkołach średnich
 • zainteresowanie pogłębioną i dobrze usystematyzowaną wiedzę w zakresie matematyki i możliwości jej wykorzystania w innych dziedzinach nauki
 • zainteresowania związane z zastosowaniami metod matematycznych i instrumentów informatycznych oraz rozwijaniem narzędzi informatycznych do rozwiązywania współczesnych problemów inżynierskich w zakresie szeroko rozumianej elektrotechniki i energetyki

  Kariera po studiach:

  • absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera
  • program studiów oraz zakładane efekty kształcenia, wyrażające się poprzez kompetencje zawodowe absolwentów, sprzyjać będą znajdowaniu atrakcyjnej pracy w wielu gałęziach przemysłu, w ośrodkach badawczo-rozwojowych jak również podjęciu własnej działalności gospodarczej
  • absolwenci kierunku będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach Matematyka, Elektrotechnika, Energetyka i kierunkach pokrewnych

  Chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij: http://www.math.put.poznan.pl/info_kandydat.htm