Spis studiów podyplomowych
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
NazwaTermin rozpoczęcia składania dokumentówTermin zakończenia składania dokumentówData początkowaData końcowa
Planowanie przestrzenne - trendy, legislacja, nowe technologie      -      -01.03.202428.02.2025
Inwestycje i projektowanie w ochronie zdrowia03.06.202430.09.202401.10.202430.06.2025

 

 
WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ROBOTYKI I ELEKTROTECHNIKI
Aktualnie Wydział nie prowadzi studiów podyplomowych.

 

WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
NazwaTermin rozpoczęcia składania dokumentówTermin zakończenia składania dokumentówData początkowaData końcowa
Hurtownie danych i analiza danych             -           -           -       -
Inżynieria oprogramowania             -           - 01.10.202330.06.2024
Radiokomunikacja             -           -           -        -
Systemy baz danych             -           -           -       -

 

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I TRANSPORTU
NazwaTermin rozpoczęcia składania dokumentówTermin zakończenia składania dokumentówData początkowaData końcowa
Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i zagrożenia CBRNE  02.03.202428.02.2025
Inżynieria ruchu i planowanie transportu03.06.202404.10.202418.10.202430.06.2025
Inżynieria pożarowa budynków03.06.202430.09.202401.10.202430.09.2025
Inżynieria systemów zasilania wodorem03.06.202430.09.202401.10.202431.07.2025
Nowoczesne budownictwo kolejowe             -           -          -       -
Nowoczesne systemy transportu szynowego             -           -26.02.202428.02.2025
Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej03.06.202430.09.202401.10.202430.09.2025
 
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI TECHNICZNEJ
Aktualnie Wydział nie prowadzi studiów podyplomowych.

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ
NazwaTermin rozpoczęcia składania dokumentówTermin zakończenia składania dokumentówData początkowaData końcowa
Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0            03.06.2024           15.10.202401.11.202431.07.2025
Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu            03.06.2024           27.10.202401.11.202431.07.2025
Organizacja i zarządzanie produkcją            03.06.2024           16.09.202401.10.202430.09.2025
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie            03.06.2024           30.09.202401.10.2024 31.07.2025
Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy             -           -           -        -
Zarządzanie jakością w teorii i praktyce             -           -01.10.202330.10.2024

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI
NazwaTermin rozpoczęcia składania dokumentówTermin zakończenia składania dokumentówData początkowaData końcowa
Inżynieria wysokich napięć             -           -          -       -
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków             -           -          -       -
Energetyka jądrowa             -           -14.10.202330.06.2024
Technologie bezwykopowe renowacji rurociągów03.06.202430.09.202401.10.202430.09.2025
Transformacja sektora elektroenergetycznego  01.03.202428.02.2025
Smart Home - nowoczesne systemy sterowania inteligentnymi budynkami03.06.202430.09.202401.10.202430.09.2025

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA
NazwaTermin rozpoczęcia składania dokumentówTermin zakończenia składania dokumentówData początkowaData końcowa
Bezpieczeństwo i higiena pracy             03.06.2024           30.09.202401.10.202430.06.2025
Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką             03.06.2024            30.09.202401.10.202430.09.2025
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu             03.06.2024            19.09.202401.10.202430.06.2026
Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem             03.06.2024           30.09.202401.10.202430.09.2025
Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne             -           -          -       -
Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem             -           -          -       -
Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi            03.06.2024         30.09.202401.10.202430.09.2025

 

 WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
NazwaTermin rozpoczęcia składania dokumentówTermin zakończenia składania dokumentówData początkowaData końcowa
Projektowanie obiektów przemysłowych: od symulacji procesowej do modelu 3D             -           -          -       -