Spis studiów podyplomowych
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa

SP-109

Planowanie przestrzenne (dla architektów i nie architektów)

01.07.2021 15.10.2021 01.10.2021

30.09.2022

 

WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ROBOTYKI I ELEKTROTECHNIKI

Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-190/3 Technika świetlna - Teoria. Pomiary i zastosowanie. b.d. b.d. b.d.

b.d.

 

WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-116 Aplikacje internetowe i przetwarzanie w Chmurze b.d. b.d. b.d.

b.d.

SP-198 Hurtownie danych i analiza danych 20.07.2021 05.10.2021 01.10.2021

30.06.2022

SP-180 Inżynieria oprogramowania 21.06.2021 30.09.2021 01.10.2021

30.06.2022

SP-221/3 Radiokomunikacja 01.06.2021 15.07.2021 01.10.2021

30.09.2022

SP-113 Systemy baz danych 01.07.2021 30.09.2021 01.10.2021

30.06.2022

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I TRANSPORTU

Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-213 Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu 01.07.2021 03.10.2021 01.10.2021

30.06.2022

SP-204/9 Inżynieria Pożarowa Budynków 16.05.2022 10.09.2022 01.10.2022

30.09.2023

SP-222 Nowoczesne budownictwo kolejowe 01.07.2021 01.10.2021 01.10.2021

30.06.2022

SP-224 Nowoczesne systemu transportu szynowego 01.07.2021 06.10.2021 01.10.2021 30.09.2022
SP-158 Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej 19.08.2021 30.10.2021 01.12.2021

30.09.2022

SP-151/10 Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego 01.07.2021 04.10.2021 23.10.2021

11.062022

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI TECHNICZNEJ

Aktualnie Wydział nie prowadzi studiów podyplomowych.

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-218 Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0 01.07.2021 29.10.2021 22.10.2021

31.07.2022

SP-111 Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-184 Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu 25.06.2021 29.10.2021 01.11.2021

31.07.2022

SP-223 Obróbka ubytkowa i eksploatacja narzędzi skrawających 01.06.2020 20.09.2020 05.10.2020

30.07.2021

SP-186 Organizacja i zarządzanie produkcją 13.06.2022 16.09.2022 01.10.2022

30.09.2023

SP-160 Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 01.06.2019 15.09.2019 01.10.2019

31.07.2020

SP-091 Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy 01.07.2021 15.10.2021 01.10.2021

30.09.2022

SP-117 Zarządzanie jakością w teorii i praktyce 20.05.2022 20.09.2022 01.10.2022

30.09.2023

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-194 Inżynieria wysokich napięć b.d. b.d. b.d.

b.d.

SP-100 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków 26.07.2021 08.10.2021 01.10.2021

30.09.2022

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-130 Bezpieczeństwo i higiena pracy 01.06.2021 20.09.2021 01.10.2021

30.06.2022

SP-216 Doradztwo zawodowe z przedsiębiorczością 01.06.2019 30.08.2019 01.09.2019

31.01.2021

SP-196/7 Innowacyjne Zarządzanie Rozwojem Produktu 11.06.2019 30.09.2019 01.10.2019

30.06.2020

SP-121/18 Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką 13.05.2021 15.10.2021 01.10.2021

30.06.2022

SP-163/47 Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu 01.02.2022 28.02.2022 01.03.2022

30.06.2023

SP-137/17 Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem 13.05.2021 15.10.2021 01.10.2021

30.06.2022

SP-123 Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym b.d. b.d. b.d.

b.d.

SP-122 Technika z wychowaniem komunikacyjnym 01.06.2019 30.08.2019 01.09.2019

31.01.2021

SP-220 Zarządzanie infrastrukturą edukacyjną 01.06.2019 31.08.2019 01.09.2019

30.06.2020

SP-145/16 Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne 01.01.2021 28.02.2021 01.03.2021

28.02.2022

SP-219 Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem 18.06.2018 28.09.2018 01.10.2018

30.09.2019

SP-215 Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miasta b.d. b.d. b.d.

b.d.

SP-169/12 Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi 13.05.2021 15.10.2021 01.10.2021

30.06.2022

 

 WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-211 Projektowanie obiektów przemysłowych: od symulacji procesowej do modelu 3D b.d. b.d. b.d.

b.d.