Spis studiów podyplomowych
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa

Planowanie przestrzenne - skala miasta i regionu

01.06.2023 30.09.2023 01.10.2023

30.09.2024

Inwestycje i projektowanie w ochronie zdrowia 01.12.2022 08.03.2023 01.03.2023 29.02.2024

 

WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ROBOTYKI I ELEKTROTECHNIKI

Aktualnie Wydział nie prowadzi studiów podyplomowych.

 

WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
Hurtownie danych i analiza danych              -            -            -

       -

Inżynieria oprogramowania 15.06.2023 30.09.2023 01.10.2023

30.06.2024

Radiokomunikacja 01.06.2023 31.07.2023 01.10.2023 30.09.2024
Systemy baz danych              -            -           -

       -

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I TRANSPORTU

Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu 01.08.2023 01.10.2023 15.10.2023

30.06.2024

Inżynieria Pożarowa Budynków 01.06.2023 22.09.2023 01.10.2023 30.09.2024

Inżynieria systemów zasilania wodorem

01.06.2023 25.09.2023 30.09.2023 30.06.2024
Nowoczesne budownictwo kolejowe              -            -           -

       -

Nowoczesne systemu transportu szynowego

            -            -          -       -
Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej              -            -           -

       -

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI TECHNICZNEJ

Aktualnie Wydział nie prowadzi studiów podyplomowych.

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0  25.06.2023 15.10.2023 03.11.2023 31.07.2024
Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu 25.06.2023 15.10.2023 01.11.2023

31.07.2024

Organizacja i zarządzanie produkcją 23.05.2023 15.09.2023 01.10.2023 30.09.2024
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 01.07.2023 15.09.2023 02.10.2023

31.07.2024

Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy 01.07.2023 10.10.2023 01.10.2023 30.09.2024
Zarządzanie jakością w teorii i praktyce 30.06.2023 10.09.2023 01.10.2023

30.10.2024

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
Inżynieria wysokich napięć              -            -           -

       -

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków   01.06.2023 29.09.2023 01.10.2023 30.09.2024

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
Bezpieczeństwo i higiena pracy 23.05.2023 15.09.2023 01.10.2023

30.06.2024

Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką 23.05.2023 30.09.2023 01.10.2023

30.09.2024

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu 01.02.2022 28.02.2022 01.03.2022 30.06.2023
Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem 23.05.2023 30.09.2023 01.10.2023

30.09.2024

Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne              -            -           -

       -

Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem              -            -           -

       -

Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi 23.05.2023 30.09.2023 01.10.2023

30.09.2024

 

 WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa

Projektowanie obiektów przemysłowych: od symulacji procesowej do modelu 3D

               -          -          -      -