Technologie bezwykopowe renowacji rurociągów

 

Edycja studiów
 

 


Data rozpoczęcia: 14.03.2024
Data zakończenia: 31.03.2025
Termin składania dokumentów: 01.01.2024 – 10.03.2024
 


Sekretariat
 

 

 


mgr Dorota Nawrocka
Telefon: 61 665 2413
E-mail: dorota.nawrocka@put.poznan.pl
Adres: ul. Piotrowo 5, 61-138 Poznań, pokój 134, od 9:00 do 14:00Kierownik studiów

 dr hab. inż. Izabela Kruszelnicka, prof. PP
Telefon: 61 665 3694, 608 021 656
E-mail: izabela.kruszelnicka@put.poznan.pl


 


Dodatkowe informacje

 

 

Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  213
Koszt studiów:  6500,00 zł
Możliwość opłaty w 2 ratach - za każdy semestr osobno
Opis przelewu: imię i nazwisko kandydata - studia podyplomowe: "Technologie bezwykopowe renowacji rurociągów"
Nr konta: 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
 


Terminy zajęć
 

 

 


Piątki, soboty: 10 zjazdów w semestrze (2-3 zjazdy w miesiącu). Piątki w godzinach 17-20 (zajęcia online), soboty w godzinach 8-19 (zajęcia stacjonarne).

Zajęcia wykładowe w trybie synchronicznym, z zastosowaniem systemów eMeeting.
 


Zasady naboru:
 

 

 

Kolejność zgłoszeń

Wymagane kierunki ukończenia studiów wyższych przez kandydatów na studia podyplomowe:

inżynieria środowiska, mechanika, mechanika i budowa maszyn, budowa i eksploatacja maszyn, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna, elektrotechnika, automatyka i robotyka, budownictwo, informatyka, fizyka techniczna, fizyka, chemia, materiałoznawstwo, budownictwo, architektura, zarządzanie, zarządzanie produkcją, logistyka.


Strona www
 

 

 


PROGRAM 
 

 

 


Absolwent uzyska wiedzę i umiejętności niezbędne w przedsiębiorstwach/instytucjach odpowiedzialnych za renowację i eksploatację systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, pozna nowoczesne metody bezwykopowej renowacji sieci wodno – kanalizacyjnej, narzędzia informatyczne umożliwiające analizę funkcjonowania tych systemów i wybór optymalnych rozwiązań w zakresie ich renowacji. Pozna zasady i sposoby pozyskiwania i opracowywania danych oraz będzie potrafił je wykorzystywać w praktyce inżynierskiej.
Przekazane zostaną specjalistyczna wiedza i umiejętności obejmująca szczegółowe zagadnienia dotyczące:
• technologii bezywykopowych,
• planowania odnowy przewodów wodociągowych,
• diagnostyki i czyszczenia sieci podziemnych,
• podstaw normowych i wytycznych technicznych podczas projektowania (normalizacja),
• prawnych i ekonomicznych aspekto renowacji bezwykopowych,
• bezwykopowych napraw komór i studni,
• renowacji i rekonstrukcji przewodów bez technologii utwardzanych powłok żywicznych,
• renowacji i rekonstrukcji przewodów powłokami żywicznymi,
• maszyn i urządzeń stosowanych w renowacjach bezwykopowych,
• naprawy konstrukcji podziemnych obiektów infrastruktury technicznej wykonanych jako murowane lub żelbetowe,
• technologii bezwykopowej wymiany,
• jakości wody przeznaczonej do spożycia,
• nowoczesnych metod pomiaru i diagnostyki w oparciu o modele BIM/GIS/3D.