Data dodania

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Edycja studiów

 

Data rozpoczęcia i zakończenia: 01.10.2023 - 30.06.2024

Termin składania dokumentów: 23.05.2023 - 02.10.2023

 

Sekretariat

 

dr inż. Adam Górny

Telefon:  602 184 115

adam.gorny@put.poznan.pl

Adres sekretariatu: ul. J. Rychlewskiego 2, pok. 357

60-965 Poznań

 

Kierownik studiów

 

dr inż. Adam Górny

Telefon:  602 184 115

adam.gorny@put.poznan.pl

 

Dodatkowe informacje

 

Wydział:  Wydział Inżynierii Zarządzania

Liczba semestrów:  2Liczba godzin:  204

Liczba godzin:  204

Koszt studiów:  4200 zł

Mozliwość płatności w ratach

Nr konta: 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

z dopiskiem: SP-130/ed. 25, imię i nazwisko uczestnika studiów podyplomowych

 

Terminy zajęć: 

 

Sobota, niedziela (1 lub 2 razy w miesiącu)

 

Zasady naboru: 

 

Kolejność zgłoszeń

 

Strona www

 

 

Profil Kształcenia: 

 

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi, nowoczesnymi narzędziami kształtowania warunków i środowiska pracy.
W ramach programu studiów uczestnicy zdobywają rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskują praktyczne umiejętności, pozwalające skutecznie i efektywnie realizować wyzwania, przed którymi stają współczesne przedsiębiorstwa. Uczestniczenie w zajęciach studium pozwala słuchaczom poznać najnowocześniejsze koncepcje, trendy i instrumenty (w tym również prawne) z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa, higieny i ochrony pracy. W toku studiów uczestnicy poznają możliwości zastosowania i wykorzystania zdobyczy nauki i techniki służących optymalizacji zależności pomiędzy człowiekiem, jego pracą oraz warunkami świadczenia tej pracy. Studia adresowane są do kadry zarządzającej przedsiębiorstw i specjalistów zajmujących się problematyką BHP oraz kształtowania środowiska pracy. Studia adresowane są również do wszystkich, którzy pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się problematyką bezpieczeństwa i ochrony pracy.
Ukończenie studiów pozwala na pełnienie zadań pracownika Służby BHP, zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów, w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004, nr 246, poz. 2468). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej. Ukończenie studiów pozwala na prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp dla pracowników. Zainteresowani otrzymują świadectwo ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz, po ukończeniu dodatkowego szkolenia, dyplom audytora wewnętrznego systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Zajęcia w Studium prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, w większości Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości oraz praktyków zajmujących się problematyką bhp.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz zajęć ćwiczeniowo-projektowych, połączonych z rozwiązywaniem studiów przypadku obejmujących typowe zagadnienia związane z tematyką zajęć (przedmioty)

PL