Data dodania

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu

Edycja studiów

 

 

Data rozpoczęcia i zakończenia:  01.03.2023 r. - 30.06.2024 r.
Termin składania dokumentów:  01.12.2022 r. - 28.02.2023 r.

 

Sekretariat

 

mgr Sylwia Łukaszewicz

telefon: 61 665 3381;   e-mail:  sylwia.lukaszewicz@put.poznan.pl

Wydział Inżynierii Zarządzania

60-965 Poznań, ul. Rychlewskiego 2, pok. 130

 

Kierownik studiów

 

 

dr hab inż. Ewa Więcek-Janka, prof. PP
e-mail:  ewa.wiecek-janka@put.poznan.pl

60-965 Poznań, ul. Rychlewskiego 2, pok. 366

 

Dodatkowe informacje

 

Wydział:  Wydział Inżynierii Zarządzania
Liczba semestrów:  3
Liczba godzin:  540
Koszt studiów:  4965,00 zł

nr konta:  02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

Przy wpłacie na konto prosimy umieścić dopisek: SP-163, nabór 48

Formy płatności: 4965 zł płatne w terminie do 28.02.2023 r.

Istnieje możliwość rozłożenia na raty:

I rata: 1655 do 01.03.2023 r.

II rata: 1655 zł do 01.10.2023 r.

III rata: 1655 zł do 01.03.2024 r.

 

Strona www

 

 

Terminy zajęć

 

Środy, czwartki, piątki w godz. od 17.00 do 20:10.

 

Zasady naboru

 

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Profil Kształcenia

 

Studia mają na celu przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu absolwentów wszystkich kierunków kształcenia na poziomie I stopnia (do nauczania w szkołach podstawowych) i II stopnia (do nauczania
w szkołach średnich). Studia spełniają przewidziane w aktualnych rozporządzeniach MEN wymagania kwalifikacyjnego kursu pedagogicznego dla kandydatów na nauczycieli przedmiotów ogólnych i zawodowych - zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów. Program studiów zatwierdzony został przez Radę Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

 

 

 

PL