Data dodania

21.06.2021
Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia: 01.10.2021 - 30.09.2022

Termin składania dokumentów: 01.07.2021-15.10.2021

Termin rozpoczęcia zajęć: 22.10.2021

 

Osoba do kontaktu

dr inż. Kinga Mencel

Telefon:  61 665 2787

Email:  kinga.mencel@put.poznan.pl

 

Sekretariat

dr inż. Kinga Mencel

Adres sekretariatu:  ul. Jana Pawła II 10, pok. 307

Kod pocztowy:  60-965

Miasto:  Poznań

Telefon:  61 665 2787

Email:  kinga.mencel@put.poznan.pl

 

Kierownik studiów

dr inż. Marek Szostak, prof.nadzw.

Telefon:  61 665 2776

Adres email:  marek.szostak@put.poznan.pl

 

Dodatkowe informacje

Symbol:  SP-091

Wydział:  Wydział Inżynierii Mechanicznej

Liczba semestrów:  2

Liczba godzin:  200

Koszt studiów:  4600,00 zł

Komentarz do kosztu studiów:

Płatność możliwa w dwóch ratach po 2300,00 zł /semestralnie/

Należność należy wpłacić na konto:

Santander Bank Polska SA

02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

z adnotacją na drugiej stronie przekazu:

Studia Podyplomowe SP-91

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych i Gumy

Politechnika Poznańska

 

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń

 

Terminy zajęć:

piątek godz. 15.30-19.30, sobota godz.8.30-15.00, co 2 tygodnie

 

Profil Kształcenia:

Celem jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej mogącej podjąć pracę na stanowiskach technologów, szefów produkcji, kontrolerów jakości i logistyków w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz u dystrybutorów tworzyw.

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym specjalizujących się w przetwórstwie, sprzedaży lub doradztwie z zakresu tematyki tworzyw sztucznych i gumy.

Ramowy program Studiów obejmuje następujące zagadnienia:

  • materiały i kompozyty polimerowe,
  • technologia wtryskiwania tworzyw sztucznych,
  • technologia wytłaczania tworzyw sztucznych,
  • inne metody przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy (laminowanie, odlewanie rotacyjne,  formowanie próżniowe, prasowanie, łączenie tworzyw sztucznych, techniki nanoszenia powłok),
  • badania właściwości tworzyw sztucznych i gumy,
  • reologia przetwórcza,
  • technologiczność  wyrobów z tworzyw sztucznych,
  • regeneracja i recykling tworzyw sztucznych,
  • egzamin końcowy.

 

Absolwent otrzymuje  „Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych”.

PL