Data dodania

Zarządzanie jakością w teorii i praktyce

Edycja studiów

 

Data rozpoczęcia i zakończenia: 01.10.2023 - 30.10.2024

Termin rozpoczęcia składania dokumentów: 30.06.2023

Termin zakończenia składania dokumentów: 17.09.2023

 

 

Sekretariat

 

dr inż. Marta Grabowska

ul. Piotrowo 3 pok. 305, Poznań

Telefon:  61 665 2798

Email: marta.grabowska@put.poznan.pl

mgr Marlena Szczepaniak

ul. Piotrowo 3 pok. 102, Poznań

Telefon:  61 665 2774

Email: marlena.szczepaniak@put.poznan.pl

w piątki zjazdowe: 15.00 -16.30

w soboty zjazdowe 7.30 - 9.00

 

Kierownik studiów

 

dr inż. Marta Grabowska

Telefon:  61 665 2798

Email: marta.grabowska@put.poznan.pl

 

Dodatkowe informacje

 

Wydział: Wydział Inżynierii Mechanicznej

Liczba semestrów: 2

Liczba godzin: 206 godzin

Koszt studiów: 6100 zł

Forma płatności: 2 raty po 3050 zł lub jednorazowo z rabatem 5900 zł

nr konta: 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

z dopiskiem: SP-117

 

Terminy zajęć:

 

piątek (16.00 - 21.00) sobota (8.30 - 15.00), średnio dwa razy w miesiącu

 

Zasady naboru:

 

Kolejność zgłoszeń

 

Strona www

 

 

Profil Kształcenia:

 

Absolwent Studiów Podyplomowych Zarządzanie jakością w teorii i praktyce to menadżer (inżynier jakości), który zajmuje się jakością procesów produkcyjnych (wytwarzania lub usługowych) z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Głównym celem menadżera/inżyniera jakości jest zapewnienie, że produkty lub usługi oferowane przez firmę są zgodne z wymaganiami klientów oraz standardami jakościowymi. Aby zrealizować te cele, konieczne jest skuteczne sterowanie procesami, czyli m.in. ustalanie standardów, docelowych parametrów jakości produktów, zapobieganie powstawaniu braków i niezgodności, a także ocenianie i doskonalenie procesów i systemów. Absolwent studiów podyplomowych:

- posiada wiedzę na temat norm i standardów jakościowych, takich jak ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, itp.

- planuje procesy jakościowe oraz potrafi zorganizować pracę zespołu w celu ich wdrożenia

- ma umiejętność analizy danych, w celu zrozumienia trendów oraz identyfikacji obszarów, które wymagają poprawy

- posiada umiejętność komunikowania się z zespołem oraz innymi działami w przedsiębiorstwie

- posiada zdolność do myślenia kreatywnego i innowacyjnego, w celu opracowania metod i procesów poprawy jakości

- posiada wiedzę na temat inżynierii produkcji, aby zrozumieć procesy produkcyjne i wprowadzić zmiany w razie potrzeby

- inżynier jakości zna narzędzia i metody aby zapewnić ciągłość produkcji oraz jakości produktów.

Dlatego w programie ramowym Studiów znajdują się obszary dotyczące standaryzacji, metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością oraz eliminowanie marnotrawstwa (Lean Manufacturing), a także zapewnienie stabilności procesów (Six Sigma).

Kwalifikacje i umiejętności potwierdzane są odpowiednimi dokumentami:

- świadectwem ukończenia Studiów [Ministerstwo Edukacji i Nauki]

- świadectwem Auditora wewnętrznego Zintegrowanych Systemów Zarządzania (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001) [Politechnika Poznańska]

- Certyfikatem Yellow Belta (Six Sigma) [TÜV SÜD]

- Certyfikatem Inżyniera Jakości [Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A.]

 

 

PL