Centrum Własności Intelektualnej
O CWI - zasoby ośrodka

Centrum Własności Intelektualnej Politechniki Poznańskiej pełni rolę Ośrodka Informacji Patentowej Urzędu Patentowego RP.

Usługi świadczone przez Ośrodek:

  • Czytelnia publiczna
  • Dostarczanie dokumentacji patentowej
  • Szkolenia użytkowników
  • Konsultacje ze specjalistami w zakresie własności przemysłowej
  • Pomoc przy opracowaniu strategii w zakresie własności intelektualnej