Szkolenia dla pracowników Politechniki Poznańskiej

Dział Współpracy Międzynarodowej Politechniki Poznańskiej, w ramach realizacji projektu pt. "PP dookoła świata - rok międzykulturowy" finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu "Welcome to Poland", zaprasza pracowników Politechniki Poznańskiej do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

Szkolenia skierowane są do wszystkich pracowników PP (zarówno administracyjnych, jak i dydaktycznych), którzy w ramach swoich obowiązków na uczelni zajmują się studentami i pracownikami zagranicznymi.

Szkolenia zostały podzielone na bloki, każdy pracownik może wziąć udział w dwóch szkoleniach zaproponowanych w ramach bloków. Dodatkowo kierownicy działów będą mogli wziąć udział w jednym ze szkoleń dedykowanych dla nich.
Wszystkie szkolenia będą prowadzone w formie zdalnej.

Rejestracja na poszczególne szkolenia odbywać się będzie za pomocą formularzy rejestracyjnych online.
O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacja o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w szkoleniu zostanie przesłana drogą mailową po zebraniu pełnej grupy szkoleniowej.

Osoby zakwalifikowane na poszczególne szkolenia są zobowiązane do wypełnienia dokumentów uczestnika projektu i przesłania ich w formie papierowej do Działu Współpracy Międzynarodowej najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
Ponadto, po zakończeniu szkolenia, uczestnicy są zobowiązani do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej. Tokeny do jej wypełnienia uczestnicy szkoleń otrzymają indywidualnie, po zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu.

Poniżej, jako załączniki, zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące każdego ze szkoleń (w podziale na bloki) oraz dokumenty uczestnika projektu.
 

Terminy poszczególnych szkoleń oraz linki do formularzy rejestracyjnych:

BLOK I

30.11.2020 - Wsparcie studentów zagranicznych, z uwzględnieniem sytuacji pandemii Covid-19
Rejestracja zakończona

08.12.2020 - Efektywne zarządzanie czasem i pracą własną w biurze uczelni, z uwzględnieniem sytuacji pandemii Covid-19
Rejestracja zakończona

11.12.2020 - Zarządzanie emocjami i wzmacnianie odporności psychicznej, z uwzględnieniem sytuacji pandemii Covid-19
Rejestracja zakończona

14.12.2020 - Komunikacja w biurze uczelni, z uwzględnieniem sytuacji pandemii Covid-19
Rejestracja zakończona

16.12.2020 - Komunikacja międzypokoleniowa
Rejestracja zakończona

14.01.2021 Komunikacja międzypokoleniowa
Rejestracja zakończona

15.01.2021 - Zarządzanie emocjami i wzmacnianie odporności psychicznej, z uwzględnieniem sytuacji pandemii Covid-19
Rejestracja zakończona

18.01.2021 - Efektywne zarządzanie czasem i pracą własną w biurze uczelni, z uwzględnieniem sytuacji pandemii Covid-19
Rejestracja zakończona

19.01.2021 - Komunikacja międzypokoleniowa
Rejestracja zakończona

25.01.2021 - Efektywne zarządzanie czasem i pracą własną w biurze uczelni, z uwzględnieniem sytuacji pandemii Covid-19
Rejestracja zakończona

26.01.2021 - Zarządzanie emocjami i wzmacnianie odporności psychicznej, z uwzględnieniem sytuacji pandemii Covid-19
Rejestracja zakończona

 

BLOK II

08.01.2021 - Kto opowie lepszą opowieść, wygrywa, czyli jak prowadzić zajęcia online, żeby studenci nas słuchali
Rejestracja zakończona

12.01.2021 - Organizacja studiów na uczelniach wyższych w kontekście obsługi studentów zagranicznych w sytuacji pandemii Covid-19
Rejestracja zakończona

28-29.01.2021 - Obsługa arkuszy kalkulacyjnych w programie MS Excel (poziom średniozaawansowany)
Rejestracja zakończona

01-02.02.2021 - Obsługa arkuszy kalkulacyjnych w programie MS Excel (poziom średniozaawansowany)
Rejestracja zakończona

 

BLOK III - szkolenia dla kierowników zespołów

04.02.2021 - Zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
Rejestracja zakończona

05.02.2021 - Asertywność kierownika zespołu
Rejestracja zakończona

 

BLOK IV

15-16.02.2021 - Obsługa arkuszy kalkulacyjnych w programie MS Excel (poziom średniozaawansowany)
Rejestracja zakończona

18-19.02.2021 - Obsługa arkuszy kalkulacyjnych w programie MS Excel (poziom średniozaawansowany)
Rejestracja zakończona

23-24.02.2021 - Obsługa arkuszy kalkulacyjnych w programie MS Excel (poziom średniozaawansowany)
Rejestracja zakończona

3-4.03.2021 - Obsługa arkuszy kalkulacyjnych w programie MS Excel (poziom średniozaawansowany)
Rejestracja zakończona

 

BLOK V

05.03.2021 - Efektywne zarządzanie czasem i pracą własną w biurze uczelni, z uwzględnieniem sytuacji pandemii Covid-19
Rejestracja zakończona

08.03.2021 - Komunikacja międzypokoleniowa
Rejestracja zakończona

09.03.2021 - Zarządzanie emocjami i wzmacnianie odporności psychicznej, z uwzględnieniem sytuacji pandemii Covid-19
Rejestracja zakończona

10.03.2021 - Zarządzanie zespołem rozproszonym. Szkolenie dla kierowników zespołów
Rejestracja zakończona

12.03.2021 - Asertywność kierownika zespołu. Szkolenie dla kierowników zespołów
Rejestracja zakończona

Załączniki: