Data dodania

Absolutorium

Pomysł na organizowanie absolutorium, zrodził się z wewnętrznej potrzeby nadania uroczystego charakteru zakończeniu studiów. Każdy student przeżywa inaugurację, jest to dla niego moment wyjątkowy i szczególny. Dlatego zakończenie studiów nie powinno być gorsze! Pozwala ostatni raz spotkać się w gronie znajomych z roku, oficjalnie podziękować nauczycielom akademickim i rodzicom za 5 lat wspierania studentów w ich edukacji na poziomie wyższym.

W absolutorium Politechniki Poznańskiej mogą brać udział wszyscy studenci, którzy w danym roku akademickim kończą studia, nie trzeba być po obronie pracy magisterskiej ponieważ Dziekan wręcza podczas uroczystości pamiątkowe tableau lub karty absolutoryjne.

Uroczystość odbywa się Auli Magna Centrum Konferencyjno-Wykładowym Politechniki Poznańskiej i ma szczególny charakter i pozostaje na całe życie w pamięci.

Kontakt: absolutorium@put.poznan.pl

PL