Data dodania

16.07.2021
Absolwent Politechniki Poznańskiej poszukiwany na rynku pracy
Plakat

Wyniki analiz OPI PIB w 6. edycji ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) dla absolwentów 2019 roku i starszych.

Absolwenci Politechniki Poznańskiej w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu zarabiają średnio 90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce (tzw. średniej krajowej)

 

Średnie miesięczne wynagrodzenia brutto z tytułu umów o pracę dla absolwentów Politechniki Poznańskiej 2019 r. w pierwszym roku po uzyskaniu:

  • dyplomu studiów pierwszego stopnia wyniosło 3984,7 zł , przy czym 20% absolwentów zarabia powyżej 5390 zł
  • dyplomu studiów drugiego stopnia wyniosło 4695,6 zł, przy czym 20% absolwentów zarabia powyżej 6342 zł

 

Raport potwierdza także, że utrzymuje się trend osiągnięcia średniego miesięcznego wynagrodzenia dla powiatu zamieszkania:

  • już w 3 roku po uzyskaniu dyplomu studiów pierwszego stopnia. Z każdym rokiem po dyplomie, wskaźnik ten dalej rośnie i w 5 roku po dyplomie osiąga 125% średniego wynagrodzenia w powiecie.
  • już w 2 roku po uzyskaniu dyplomu studiów drugiego stopnia. Z każdym rokiem po dyplomie, wskaźnik ten dalej rośnie i w 5 roku po dyplomie osiąga 138% średniego wynagrodzenia w powiecie.

 

Nadal utrzymujemy bardzo dobry wskaźnik dotyczący krótkiego czasu poszukiwania pracy, ponieważ:

  • 60% absolwentów studiów pierwszego stopnia podejmuje umowę o pracę w czasie krótszym niż 8 miesięcy od uzyskania dyplomu.
  • 80% absolwentów studiów drugiego stopnia podejmuje umowę o pracę w czasie krótszym niż 3 miesiące od uzyskania dyplomu.

 

Ryzyko bezrobocia absolwentów Politechniki Poznańskiej wynosi 1,1%

 

Źródło: https://ela.nauka.gov.pl/pl

#wartotustudiować

PL