Data dodania

23.08.2021
brAIn: Boost (your) Research with Artificial Intelligence

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane badaniami w zakresie i z wykorzystaniem Sztucznej inteligencji do udziału w warsztatach "brAIn: Boost (your) Research with Artificial Intelligence" inicjujących interdyscyplinarną grupę badawczą zastosowań sztucznej inteligencji (AI) na Politechnice Poznańskiej pod patronatem JM Rektora Politechniki Poznańskiej prof. dr. hab. inż. Teofila Jesionowskiego.

Wzorem wielu światowych uczelni chcielibyśmy stworzyć na Politechnice Poznańskiej interdyscyplinarną grupę badawczą osób zainteresowanych prowadzeniem badań związanych z zastosowaniami sztucznej inteligencji (AI). Grupa taka mogłaby być zalążkiem przyszłego interdyscyplinarnego Centrum Doskonałości na PP. Biorąc pod uwagę ostatnie spektakularne osiągnięcia AI w uczeniu maszynowym, klasyfikacji, robotyce, przetwarzaniu obrazów, optymalizacji, przetwarzaniu języka naturalnego itd., jesteśmy przekonani, że AI może znaleźć zastosowanie w każdej dyscyplinie naukowej uprawianej na PP.

Warsztaty odbędą się 24 września 2021 r.

Seminarium planowane jest, jako wydarzenie fizyczne, choć zastrzegamy sobie prawo do zmiany na formę on-line w przypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej. W szczególnych przypadkach dopuszczalne są prezentacje zdalne w czasie rzeczywistym.

Szczegóły dotyczące warsztatów https://brain.put.poznan.pl/

 

 

Wszystkich naukowców i doktorantów Politechniki Poznańskiej zainteresowanych zaprezentowaniem swoich osiągnięć badawczych i wdrożeniowych zapraszamy do wzięcia udziału w tej inicjatywie poprzez zgłoszenie wystąpienia.

Prezentacje mogą być w języku polskim lub angielskim.

Zgłoszenia do 13 września 2021 r.

Więcej informacji: https://brain.put.poznan.pl/2021/08/03/call-for-presentations/

 

Organizatorzy

prof. dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz

Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PP

 

prof. dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński

Kierownik Zakładu Automatyki i Robotyki PP

 

dr hab. inż. Mikołaj Morzy, prof. PP

Prodziekan WIiT PP do spraw nauki (pod dyscyplina Informatyka)

 

dr inż. Marcin Szeląg

Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji PP

 

prof. dr hab. inż. Roman Słowiński

Kierownik Zakładu Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji PP

 

mgr inż. Mateusz Lango

Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji PP

PL