Data dodania

12.05.2022
Dofinansowanie wniosków Politechniki Poznańskiej w programie SPINAKER

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła wyniki naboru wniosków o udział w Programie SPINAKER - Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia. Na liście podmiotów, które otrzymały środki finansowe znalazły się dwa wnioski, które w imieniu Politechniki Poznańskiej przygotowali:

  • prof. Mariusz Głąbowski - projekt pt. "Cyberbezpieczeństwo jako katalizator umiędzynarodowienia uczelni i rozwoju kadry" będzie realizowany wspólnie przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji oraz Dział Współpracy Międzynarodowej,
  • dr inż. Tomasz Staśkiewicz - projekt pt. "Opracowanie i realizacja IMPK dla specjalistów z zakresu inżynierii transportu szynowego" będzie realizowany przez Instytut Transportu (Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu).

foto1

Głównym celem Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez:

  • wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i/lub doktorantów;
  • wzrost udziału zagranicznych studentów i/lub doktorantów w programach kształcenia na polskich uczelniach;
  • poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule hybrydowej lub zdalnej.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

PL