Data dodania

Dofinansowanie wyjazdów na wydarzenia brokerskie

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie udziału uczestników z Polski w wydarzeniach brokerskich dla klastrów II filaru programu Horyzont Europa.

Wnioskodawcy mogą otrzymać refundację kosztów podróży i zakwaterowania w wysokości do 1000 euro. Do ubiegania się w dofinansowanie uprawnione są jednostki takie jak m.in. uczelnie, organizacje badawcze, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe. Każdy wnioskodawca może wskazać maksymalnie trzech uczestników określonego wydarzenia. Jeden uczestnik może skorzystać z dofinansowana nie więcej niż dwa razy w czasie trwania programu Horyzont Europa.

Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym. 

Więcej informacji

Kalendarium wydarzeń brokerskich dostępne jest na stronie internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego.

PL