Data dodania

Zdjęcia do artykułu
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
Forum Akademicko-Gospodarcze

W dniach 6-7 marca w gmachu Politechniki Warszawskiej odbyło się 6. Forum Akademicko-Gospodarcze: Wyzwania gospodarcze i społeczne stojące przed Polską oraz Europą.

„Globalne napięcia nasilają się, a widmo kolejnych zbrojnych konfliktów staje się coraz bardziej realne. Gospodarki krajów europejskich wystawione są na próbę wytrzymałości, a wewnętrzne polityczne zmagania w największych państwach Zachodu nie dają jasnych odpowiedzi co do stabilizowania sytuacji nawet w najbliższej przyszłości (…) Patrzymy z nadzieją w przyszłość, dostrzegając więcej szans niż zagrożeń we wdrożeniu polityki na rzecz ESG, w rozwoju sztucznej inteligencji, w poszukiwaniu rozwiązań, które zaspokoją elementarne potrzeby życiowe ludności najuboższych krajów południa. To jest szeroka sfera tematów do podjęcia. Wiemy przy tym, że uczucie nadziei wesprzeć powinno poczucie odpowiedzialności. Tak, wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za naszą przyszłość i wspólny dobrobyt. Relacje akademickiego świata badań naukowych oraz praktycznych realiów biznesu muszą być bardzo bliskie.”

W trakcie konferencji prowadzone były dyskusje w ramach 5 paneli tematycznych.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele administracji państwowej, samorządu terytorialnego, przedstawiciele świata nauki.

Rektor Politechniki Poznańskiej prof. Teofil Jesionowski zabrał głos w sesji „Kształcenie w szkolnictwie wyższym w warunkach zmiany potrzeb”. 

W tej części konferencji poruszono temat zmniejszenia zainteresowania studiami wyższymi, szczególnie drugim stopniem studiów. Rozmawiano o doktoratach wdrożeniowych, habilitacji, dyskutowano o programach edukacyjnych. 

Więcej na stronie Polskiego Forum Akademicko Gospodarczego

PL