Data dodania

Nabór w jesiennych konkursach Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki uruchomiło nabór wniosków w konkursach OPUS 26 + LAP/Weave oraz SONATA 19.

OPUS 26 + LAP/Weave to konkurs na projekty badawcze, w tym prowadzone we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga i Belgii-Flandrii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację zadań badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave. O finansowanie mogą wnioskować naukowcy na każdym etapie kariery naukowej.

SONATA 19 to konkurs na projekty badawcze skierowany do naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 

Naukowców zainteresowanych aplikowaniem w konkursie OPUS 26 + LAP/Weave prosimy o kontakt z p. Joanną Buszkiewicz (joanna.buszkiewicz@put.poznan.pl), a zainteresowanych konkursem SONATA 19 - z p. Agnieszką Barcik (agnieszka.barcik@put.poznan.pl). 

Wnioski należy składać do 15 grudnia br., godz. 16:00.

PL