Data dodania

Nabór wniosków o stypendium START 2024

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej do 3 listopada br. prowadzi nabór wniosków o stypendium START 2024.

Stypendium skierowane jest do najzdolniejszych młodych badaczy do 30. roku życia i ma na celu umożliwienie dalszego rozwoju.

O stypendium mogą ubiegać się doktoranci oraz doktorzy wykonujący prace B+R w polskim podmiocie badawczym, posiadający udokumentowany dorobek naukowy. Limit wieku może zostać przedłużony z tytułu urodzenia dziecka bądź przerwy w działalności naukowo-badawczej.

Wnioski składane są za pośrednictwem systemu: https://wnioski.fnp.org.pl najpóźniej 3 listopada br.

Doktorantów i pracowników zainteresowanych aplikowaniem prosimy o kontakt z p. Joanną Buszkiewicz: joanna.buszkiewicz@put.poznan.pl. 

Zachęcamy do zapoznania się z załączoną instrukcją składania wniosku. 

Więcej informacji 

PL