Data dodania

23.11.2022
Nabór wniosków w konkursie POLONEZ BIS

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w konkursie POLONEZ BIS 3 o finansowanie 24-miesięcznych projektów badawczych realizowanych przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie projektów badawczych realizowanych w polskich ośrodkach naukowych. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru wniosków w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie.

Termin na złożenie wniosku upływa 15 grudnia br. o godz. 16:00.

Zgłoszenie projektu do Działu ds. Badań i Projektów należy złożyć najpóźniej 1 grudnia br.

Ogłoszenie konkursowe

PL