Data dodania

20.07.2021
Sondaż dotyczący funkcjonowania kobiet i mężczyzn w nauce
Sondaż dotyczący funkcjonowania kobiet  i mężczyzn w nauce

Narodowe Centrum Nauki przygotowało sondaż dotyczący funkcjonowania kobiet i mężczyzn w nauce. Jego wyniki pozwolą opracować bardziej skuteczne formy wyrównywania szans obu płci w programach NCN oraz podjąć szerszą dyskusję na ten temat w polskim środowisku naukowym.

Do wzięcia udziału w sondażu zaproszeni są naukowcy ze wszystkich ośrodków i na wszystkich etapach kariery, niezależnie od tego, czy kiedykolwiek starali się o grant NCN.

 

Więcej informacji o sondażu:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-07-19-sondaz-dotyczacy-funkcjonowania-kobiet-i-mezczyzn-w-nauce 

 

Bezpośredni link do ankiety:

https://www.surveylab.com/lng/pl/pageTag/SurveyCampaign/cId/bff8d5b9b8e87e99f760f8c18032822571dac136cf/

PL