Data dodania

04.08.2021
Zapowiedź konkursu w programie POLONEZ BIS

Narodowe Centrum Nauki zapowiedziało uruchomienie pierwszego z trzech planowanych na lata 2021-2022 konkursów w ramach programu POLONEZ BIZ.

W ramach programu zrekrutowanych zostanie aż 120 naukowców z całego świata, którzy otrzymają możliwość realizacji badań podstawowych w wybranej polskiej jednostce przez okres 24 miesięcy. Wnioski w programie POLONEZ BIS mogą składać naukowcy posiadający stopień naukowy doktora lub przynajmniej czteroletnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze, którzy w ciągu trzech lat przed dniem ogłoszenia konkursu przez co najmniej dwa lata mieszkali oraz pracowali poza Polską. Wybór tematu i dyscypliny naukowej należy do kandydatów, którzy złożą wnioski wspólnie z instytucjami przyjmującymi w Polsce. Aby ułatwić nawiązanie kontaktu przez naukowców i instytucje zainteresowanych udziałem w programie, powstała specjalna wyszukiwarka – POLONEZ BIS Partner Search Tool.

Program oferuje atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz środki na realizację grantu badawczego, który powinien zostać uzupełniony o komponent szkoleniowy.

Nabór wniosków w pierwszym konkursie w ramach programu zostanie otwarty 15 września i potrwa do 15 grudnia br.

Więcej informacji o programie można znaleźć tutaj.

Program jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND.

PL