logo FNP logo START

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej do 3 listopada br. prowadzi nabór wniosków o stypendium START 2024.

laureaci Miniatury

Miło nam poinformować, że badacze z Wydziału Technologii Chemicznej znaleźli się w gronie laureatów konkursu MINIATURA 7.

logo OPUS logo SONATA

Narodowe Centrum Nauki uruchomiło nabór wniosków w konkursach OPUS 26 + LAP/Weave oraz SONATA 19.

konkurs Popularyzator Nauki

Do 17 września br. można nadsyłać zgłoszenia do udziału w konkursie Pupularyzator Nauki, organizowanym przez serwis Nauka w Polsce.

IAEA program stypendialny

Do 30 września br. trwa nabór wniosków w programie The Marie Sklodowska-Curie Fellowship Programme (MSCFP).

zdjęcie

Miło nam poinformować, że Dyrektor Narodowego Centrum Nauki przyznał finansowanie do projektu pt.

spotkania brokerskie logo KPK

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie udziału uczestników z Polski w wydarzeniach brokerskich dla klastrów II filaru programu Horyzont Europa.

logo ERC harmonogram na 2023-2024

Komisja Europejska zatwierdziła ERC Work Programme na rok 2024. Zatwierdzony został zatem harmonogram konkursów realizowanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych. 

stypendia Ministra dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki postępowania w sprawie przyznania stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców w 18 edycji konkursu.