Studia pierwszego stopnia
Studia pierwszego stopnia
Karty ECTS > 2021/2022 > Inżynieria zarządzania > Niestacjonarne > Studia pierwszego stopnia

Semestr 1
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Komputerowa grafika inżynierska
Polski English Matematyka
Polski English Mikroekonomia
Polski English Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
Polski English Podstawy zarządzania
Polski English Przysposobienie biblioteczne
Polski English Wprowadzenie do techniki
Polski English Wychowanie fizyczne
Polski English Zaawansowane funkcje Ms Office
Polski English Zachowania organizacyjne



Semestr 1 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Język angielski
Polski English Język niemiecki



Semestr 2
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Finanse
Polski English Matematyka
Polski English Materiałoznawstwo - właściwości i zastosowania materiałów
Polski English Nauka o organizacji
Polski English Organizacja stanowisk roboczych i badanie pracy
Polski English Programowanie 1
Polski English Wychowanie fizyczne



Semestr 2 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Chemia
Polski English Fizyka techniczna
Polski English Język angielski
Polski English Język niemiecki
Polski English Psychologia społeczna
Polski English Socjologia



Semestr 3
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Ergonomia
Polski English Komputerowe projektowanie konstrukcji
Polski English Marketing
Polski English Programowanie 2
Polski English Rachunkowość finansowa
Polski English Wytrzymałość materiałów



Semestr 3 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Język angielski
Polski English Język niemiecki



Semestr 4
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Elementy prawa
Polski English Inżynieria oprogramowania
Polski English Rachunkowość finansowa
Polski English Systemy wynagrodzeń
Polski English Technologia maszyn i projektowanie procesów technologicznych 1
Polski English Zarządzanie projektami
Polski English Zarządzanie zasobami ludzkimi



Semestr 4 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Elektrotechnika i elektronika
Polski English Ergonomia produktu
Polski English Fizyka kwantowa
Polski English Organizacja procesów pomocniczych
Polski English Organizacja przygotowania produkcji
Polski English Projektowanie ergonomiczne



Semestr 5
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Badania marketingowe
Polski English Finanse przedsiębiorstw
Polski English Statystyka opisowa z elementami stosowanej
Polski English Technologia maszyn i projektowanie procesów technologicznych 2
Polski English Teoretyczne podstawy jakości
Polski English Zarządzanie jakością
Polski English Zarządzanie produkcją



Semestr 5 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Etyka
Polski English Filozofia
Polski English Podstawy teorii sygnałów,systemów i informacji
Polski English Telekomunikacja



Semestr 6
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Gospodarka oparta na wiedzy
Polski English Infrastruktura przemysłu 4.0
Polski English Ochrona własności intelektualnej
Polski English Praktyki
Polski English Systemy informacyjne zarządzania
Polski English Zarządzanie produkcją



Semestr 6 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Automatyka i robotyka przemysłowa
Polski English Gospodarka magazynowa
Polski English Inteligentne systemy wspomagania zarządzania
Polski English Komunikacja interkulturowa
Polski English Konkurencyjność przedsiębiorstw
Polski English Mobilne systemy transportowe
Polski English Organizacja produkcji i logistyki w przemyśle samochodowym
Polski English Podstawy ubezpieczeń gospodarczych i społecznych
Polski English Projektowanie stron www
Polski English Struktury organizacyjne współczesnych przedsiębiorstw
Polski English Wdrażanie systemów informatycznych
Polski English Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych



Semestr 7
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Praca inżynierska - Projekt zespołowy
Polski English Seminarium dyplomowe z elementami badań naukowych
Polski Projekt przemysłowy _ Konsulting organizacyjny - ang
Polski Projekt przemysłowy_Konsulting organizacyjny



Semestr 7 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Ekonomia zrównoważonego rozwoju
Polski English Marketing w handlu i usługach
Polski English Negocjacje i techniki negocjacyjne
Polski English Procesy innowacyjne i polityka patentowa
Polski English Projektowanie systemów produkcyjnych
Polski English Projektowanie zakładów przemysłowych