Studia pierwszego stopnia
Studia pierwszego stopnia
Karty ECTS > 2021/2022 > Inżynieria zarządzania > Stacjonarne > Studia pierwszego stopnia

Semestr 1
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Komputerowa grafika inżynierska
Polski English Matematyka
Polski English Mikroekonomia
Polski English Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
Polski English Podstawy zarządzania
Polski English Przysposobienie biblioteczne
Polski English Wprowadzenie do techniki
Polski English Wychowanie fizyczne
Polski English Zaawansowane funkcje Ms Office
Polski English Zachowania organizacyjneSemestr 1 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Język angielski
Polski English Język niemieckiSemestr 2
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Finanse
Polski English Matematyka
Polski English Materiałoznawstwo - właściwości i zastosowania materiałów
Polski English Nauka o organizacji
Polski English Organizacja stanowisk roboczych i badanie pracy
Polski English Programowanie 1
Polski English Wychowanie fizyczneSemestr 2 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Chemia
Polski English Fizyka techniczna
Polski English Język angielski
Polski English Język niemiecki
Polski English Psychologia społeczna
Polski English SocjologiaSemestr 3
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Ergonomia
Polski English Komputerowe projektowanie konstrukcji
Polski English Marketing
Polski English Programowanie 2
Polski English Rachunkowość finansowa
Polski English Wytrzymałość materiałówSemestr 3 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Język angielski
Polski English Język niemieckiSemestr 4
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Elementy prawa
Polski English Ergonomia produktu
Polski English Inżynieria oprogramowania
Polski English Rachunkowość finansowa
Polski English Systemy wynagrodzeń
Polski English Technologia maszyn i projektowanie procesów technologicznych 1
Polski English Zarządzanie projektami
Polski English Zarządzanie zasobami ludzkimiSemestr 4 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Elektrotechnika i elektronika
Polski English Ergonomia produktu
Polski English Fizyka kwantowa
Polski English Organizacja procesów pomocniczych
Polski English Organizacja przygotowania produkcji
Polski English Projektowanie ergonomiczneSemestr 5
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Badania marketingowe
Polski English Finanse przedsiębiorstw
Polski English Statystyka opisowa z elementami stosowanej
Polski English Technologia maszyn i projektowanie procesów technologicznych 2
Polski English Teoretyczne podstawy jakości
Polski English Zarządzanie jakością
Polski English Zarządzanie produkcjąSemestr 5 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Etyka
Polski English Filozofia
Polski English Podstawy teorii sygnałów,systemów i informacji
Polski English TelekomunikacjaSemestr 6
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Gospodarka oparta na wiedzy
Polski English Infrastruktura przemysłu 4.0
Polski English Ochrona własności intelektualnej
Polski English Praktyki
Polski English Systemy informacyjne zarządzania
Polski English Zarządzanie produkcjąSemestr 6 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Automatyka i robotyka przemysłowa
Polski English Gospodarka magazynowa
Polski English Inteligentne systemy wspomagania zarządzania
Polski English Komunikacja interkulturowa
Polski English Konkurencyjność przedsiębiorstw
Polski English Mobilne systemy transportowe
Polski English Organizacja produkcji i logistyki w przemyśle samochodowym
Polski English Podstawy ubezpieczeń gospodarczych i społecznych
Polski English Projektowanie stron www
Polski English Struktury organizacyjne współczesnych przedsiębiorstw
Polski English Wdrażanie systemów informatycznych
Polski English Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznychSemestr 7
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Praca inżynierska - Projekt zespołowy
Polski English Projekt przemysłowy_Konsulting organizacyjny
Polski English Seminarium dyplomowe z elementami badań naukowychSemestr 7 - przedmioty obieralne
PL EN Nazwa Przedmiotu
Polski English Ekonomia zrównoważonego rozwoju
Polski English Marketing w handlu i usługach
Polski English Negocjacje i techniki negocjacyjne
Polski English Procesy innowacyjne i polityka patentowa
Polski English Projektowanie systemów produkcyjnych
Polski English Projektowanie zakładów przemysłowych