Bioinformatyka

Poziom studiów:

drugiego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy:

magister inżynier

Język kształcenia:

polski

BIOINFORMATYKA jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią nauki, łączącą najnowsze podejścia z zakresu biochemii, biotechnologii i biologii molekularnej z zaawansowanymi metodami i narzędziami informatycznymi. Jej znaczenie jest nie do przecenienia w świetle lawinowo rosnących zasobów danych cyfrowych o charakterze biologicznym, przede wszystkim danych molekularnych uzyskiwanych z sekwencjonowania genomów: człowieka, zwierząt, roślin i drobnoustrojów. 

Studia na kierunku BIOINFORMATYKA uczynią z Ciebie specjalistę rozumiejącego problemy pojawiające się na gruncie biologii molekularnej i potrafiącego stosować metody informatyczne oraz tworzyć narzędzia informatyczne do rozwiązywania tych problemów. W trakcie studiów drugiego stopnia pogłębisz swoją wiedzę i nabędziesz nowe umiejętności w zakresie biotechnologii i bioinformatyki, kluczowe w obliczu obecnego stanu rozwoju technologii rozpoznawania i analizy genomów oraz innych bieżących potrzeb związanych z biologią molekularną.

Predyspozycje kandydata

Szczegółowe wymagania wobec kandydata na studia drugiego stopnia dotyczące uzyskanych efektów uczenia się po pierwszym stopniu studiów oraz tytułu zawodowego opublikowane są na stronie: https://www.put.poznan.pl/rekrutacja/szczegolowe-wymagania-II-st

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Praktyki i staże

Brak obowiązkowej praktyki zawodowej. 

Możliwość odbywania zagranicznych praktyk oraz staży w ramach programu Erasmus+, EUNICE oraz IAESTE.

Kariera po studiach
  • przemysł biotechnologiczny i bioinformatyczny

  • laboratoria i instytuty badawcze

  • firmy informatyczne

  • możliwość kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
  • nowoczesna infrastruktura badawcza i dydaktyczna, w tym Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki
  • doświadczona i ceniona kadra
  • współpraca z IChB PAN
  • wysokie zarobki po studiach

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.