Data wydarzenia

Wykład otwarty "Ptaki Poznania (Moje)"

 Rektor Politechniki Poznańskiej zaprasza na wykład otwarty prof. dr. hab. inż. Grzegorza Musielaka z Wydziału Technologii Chemicznej, pt. "Ptaki Poznania (Moje)", który odbędzie się w czwartek 9 grudnia 2021 r. o godz. 16.00 w Bibliotece Technicznej Politechniki Poznańskiej, sala 123.

 

prof. dr hab. inż. Grzegorz Musielak

 • klasa mat.-fiz.: L.O. nr 1 – „Marcinek” 1979
 • mgr inż. Podstawowych problemów techniki, specjalność mechanika stosowana, Wydział Budowy Maszyn, Politechnika Poznańska 1984
 • dr nauk technicznych, Inżynieria materiałowa, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 1990
 • dr hab. nauk technicznych, Inżynieria chemiczna, Wydział Inżynierii Chemicznej i ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka 2005
 • prof. nauk technicznych, Inżynieria chemiczna 2021

działalność badawcza:

 • metody numeryczne, ich rozwój oraz zastosowania
 • przepływy płynów lepkich
 • mechanika materiałów porowatych
 • modelowanie matematyczne suszenia materiałów kapilarno-porowatych
 • modelowanie mechanicznego zniszczenia materiałów podczas suszenia
 • wyznaczanie parametrów materiałowych i procesowych
 • hybrydowe suszenie materiałów roślinnych

autor/współautor:

 • 2 książek
 • 5 rozdziałów w książkach
 • 58 artykułów naukowych
 • 62 artykułów w materiałach konferencyjnych
 • 1 patentu
 • 1 podręcznika (wykład monograficzny)

zainteresowania:

 • ornitologia
 • turystyka górska
 • żeglarstwo morskie
 • biegi długodystansowe
 • turystyka motocyklowa

 

Plakat