Data wydarzenia

KONKURS MISTRZ TECHNIKI FSNT- NOT

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Radę Krajową FSNT-NOT pt .Mistrz Techniki FSNT-NOT.

Konkurs ma dużą tradycję , był i jest ważnym elementem  promocji polskich inżynierów oraz ich dorobku. Do Udziału w konkursie mogą zostać zgłoszone  innowacyjne  rozwiązania techniczne i organizacyjne wdrożone w ostatnich latach , dotyczące m.in.: konstrukcji maszyn, urządzeń i aparatów, procesów technologicznych i metod wytwarzania, systemów i procesów technologicznych uwzględniających oszczędności  w zużyciu materiałów i energii, ochrony środowiska oraz ergonomii i bezpieczeństwa pracy.

 

Zgłoszenia  kandydatów do konkursu „Mistrz Techniki”, prosimy przesyłać  do dnia 15.02.2022 roku na adres  FSNT NOT ul. Wieniawskiego 5/9 , 61-712 Poznań, pokój 116 z napisem „KONKURS”.

 

Regulamin konkursu i zgłoszenie do konkursu w załączeniu.

Zdjęcie