Data wydarzenia

II KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się 1-2 lutego 2023 na targach BUDMA 2023 w Poznaniu.

https://sitp.poznan.pl/articles/konferencja-naukowo-techniczna-na-targach-budma-2023/

W niej: zmiany w Eurokodach i prawie budowlanym, nowe wytyczne do projektowania DAFA, deklaracje właściwości użytkowych, ryzyka techniczno-prawne w procesach inwestycyjnych.

 

Organizatorami konferencji są Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski, Politechnika Poznańska oraz Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Konferencja została objęta honorowym patronatem Rektora Politechniki Poznańskiej.

Plakat