Uchwały

Uchwały Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej określające zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów

 

Uchwała Nr 132/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2019/2020

Uchwała 155/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 132/2016-2020 z dnia 19 grudnia 2018 r.

 

 

Uchwała Nr 157/2012-2016  Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Poznańskiej laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego i laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich (od roku akademickiego 2023/2024)