Data dodania

14.07.2022
DOFINANSOWANIE NCBR DLA SCANDERE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach Cofund ERA-MIN3 Joint Call 2021 przyznało dofinansowanie dla projektu SCANDERE (Scaling up a circular economy business model by new design, leaner remanufacturing, and automated material recycling technologies), którego kierownikiem po stronie konsorcjum polskiego jest dr hab. inż. Paulina Golińska-Dawson, prof. PP z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Serdecznie gratulujemy!


Paulina Golińska-Dawson

 

Celem programu Cofund ERA-MIN3 (Joint Call 2021) jest finansowanie projektów międzynarodowych z zakresu surowców mineralnych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym (RAW MATERIALS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE CIRCULAR ECONOMY).

W ramach konkursu konsorcja międzynarodowe zgłosiły 146 projektów, a dofinansowanie uzyskały 22 projekty, w tym 5 projektów realizowanych przez uczestników z Polski. Zobacz wyniki na stronie era-min.eu/results

Celem projektu SCANDERE jest przekształcenie tradycyjnych łańcuchów wartości dla krytycznych surowców CRM (critical raw materials) na terenie UE w bardziej zasobooszczędne i cyrkularne systemy. Realizacja założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) wymaga usunięcia barier technologicznych, organizacyjnych i prawnych w powszechnym stosowaniu modelu PaaS (Product-as-a-Service) na rynkach konsumenckich. Obecnie model PaaS nadal stanowi niszę w UE, jak również jego potencjał do zwiększenia efektywność CRM nie jest w pełni wykorzystany. Projekt SCANDERE obejmie innowacje w zakresie projektowania produktów, ich regeneracji i usprawnienia procesów recyklingu po zakończeniu eksploatacji, oraz proponuje rozwiązania wpierające efektywne pod względem CRM modele biznesowe PaaS z wykorzystaniem perspektywy pełnego cyklu życia wyrobu. W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania przemysłowe dla rozwinięcia trzech demonstratorów ofert PaaS dla wyrobów elektrycznych na rynkach konsumenckich w EU. Zostaną również przeprowadzone badania wspierające przejście od dominującego obecnie dla zużytych wyrobów elektrycznych tradycyjnego recyklingu, na kluczowe dla zwiększenie wartości dodanej zagospodarowanie przez regenerację (remanufacturing).

Partnerzy konsorcjum polskiego SCANDERE:

Partnerzy konsorcjum międzynarodowego SCANDERE:

  • Linköpings Universitet (LiU) , Szwecja – lider konsorcjum międzynarodowego
  • Compliance and risks ( CaR), Irlandia
  • Katholieke Universiteit Leuven (KUL), Belgia
  • Institut Polytechnique de Grenoble (IPG), Francja

Partnerzy stowarzyszeni SCANDERE:

  • BSH Hausgeräte GmbH (BSH), Niemcy
  • Asociatia ECOTIC (AET), Rumunia

Więcej informacji: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, dr hab. inż. Paulina Golińska-Dawson, prof. PP

PL