Data dodania

11.08.2021
Doktoraty wdrożeniowe Politechniki Poznańskiej z dofinansowaniem MEiN
logo MEiN

26 wniosków doktorantów Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej zostało zakwalifikowanych do V edycji programu "Doktorat wdrożeniowy” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Celem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich. Te kształcą doktorantów, których praca naukowa będzie wdrażana w zatrudniających ich firmach.

Jednym z warunków przyznania wsparcia jest znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zasięgu oraz trwałym i uniwersalnym charakterze. Doktorant zakwalifikowany do program otrzyma comiesięczne stypendium w kwocie prawie trzech i pół tysiąca złotych.

„To bardzo dobra informacja dla naszych doktorantów” - przyznaje prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej. Zdaniem rektora to także sygnał, że doktoraty wdrożeniowe są niezwykle istotne. „To, co chyba najbardziej mnie cieszy, to znakomite dopasowanie tematyczne prac naukowych do potrzeb rynkowych. Przecież rozwiązania zaproponowane przez młodych naukowców są odzwierciedleniem tego, co firmy, w których pracują, planują wykorzystać w swojej codziennej działalności” - dodaje rektor.

Poniżej tematy doktoratów wdrożeniowych, realizowanych w Szkole Doktorskiej Politechniki Poznańskiej, których autorzy otrzymają czteroletnie stypendia:

 • Opracowanie i badania mechatronicznego rozpylacza opryskiwacza rolniczego o zmiennej charakterystyce oprysku.
 • Optymalizacja parametrów procesu technologicznego chłodnicy powietrza w celu minimalizacji pozostałości topnika po procesie lutowania w kontrolowanej atmosferze.
 • Wpływ konstrukcji i działania zespołu sadzącego na przebieg procesu sadzenia sadzonek drzewek z zakrytym systemem korzeniowym.
 • Badania procesu skrawania osiowo-symetrycznych cienkościennych części silników lotniczych o dużej smukłości wykonywanych z materiału trudno skrawalnego.
 • Analiza i ocena wpływu wybranych parametrów kontaktu koła z szyną na stabilność pojazdu szynowego.
 • Opracowanie technologii wytwarzania cienkich warstw faz MAX metodą osadzania z aerozolu celem zwiększenia odporności powierzchni na zużycie tribologiczne, korozję chemiczną oraz wysokotemperaturową.
 • Ocena zagrożeń i wpływu zmieszania strumienia odpadów akumulatorów kwasowo-ołowiowych i litowo-jonowych na proces recyklingu akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
 • Badanie i modelowanie procesów technologicznych opon na maszynach VMI MAXX w celu uzyskania określonych wyników jednorodności.
 • Alternatywna metoda oceny wytrzymałości zmęczeniowej osi zestawów kołowych w pojazdach szynowych.
 • Metoda oceny własności biegowych tramwaju w procesie dopuszczenia do eksploatacji.
 • Koncepcja i badanie innowacyjnego układu do mikrofiltrowania oleju hydraulicznego maszyn budowlanych w aspekcie wydłużenia ich okresu użytkowania oraz redukcji przestojów.
 • Biosurfaktanty na bazie produktów pochodzenia naturalnego jako ekologiczna alternatywa dla tradycyjnych środków powierzchniowo-czynnych stosowanych w przemyśle naftowym.
 • Opracowanie nowego sposobu formacji wannowej dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych stosowanych w pojazdach z systemem Start-Stop.
 • Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów z proszków WC/Ti techniką FAST/SPS.
 • System dla produkcyjnych wdrożeń modeli sztucznej inteligencji w projektach IT w branży medycznej.
 • Zarządzanie emisjami CO2 w zrównoważonym łańcuchu dostaw.
 • Procedury zarządzania bezpieczeństwem na potrzeby specyfikowania RAMS prototypowych zintegrowanych układów tablic pneumatycznych w pojazdach szynowych.
 • Optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej zasilanej z gazowej elektrociepłowni kogeneracyjnej z wykorzystaniem symulacji komputerowej oraz uczenia maszynowego.
 • Koncepcja i sprawdzenie topologii i technologii pasywnej transmisji danych dla systemu urządzeń.
 • Wielomodułowy system wykrywania obiektów na obrazach dużej rozdzielczości oparty na głębokich sieciach neuronowych.
 • Kalibracja i kompensacja dokładności kinematyki robota oraz błędów montażowych zrobotyzowanych systemów skanujących opartych o skanery triangulacji laserowej.
 • Metodyka kształtowania ergonomicznej jakości ewakuacji osób z niepełnosprawnościami z budynków z użyciem krzeseł ewakuacyjnych.
 • Magazynowanie energii elektrycznej z OZE w oparciu o technologie wodorowe.
 • Zastosowanie metod uczenia maszynowego do automatyzacji procesu tworzenia płaskiej dokumentacji technicznej.
 • Metodyka oceny jakości krzeseł ewakuacyjnych zapewniająca bezpieczeństwo ich użytkowania.
 • Ogniwo litowo - siarkowe do zastosowania w bezzałogowych statkach powietrznych.

 

Gratulujemy!

PL